Wandelaars moeten wijken voor broedende kraanvogels op Dwingelderveld

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben besloten het wandelpad dat start vanaf de parkeerplaats Achter ‘t Zaand tijdelijk af te sluiten voor het publiek. Vanaf 31 mei is het ‘familiepad’ dicht. Hoe lang het pad dicht blijft is nog onduidelijk.

Kraanvogel met het eerste ei.

Kraanvogel met het eerste ei. Foto: Erik Menkveld, Natuurmonumenten

Deze mededeling is te lezen op een informatiepaneeltje bij het familiepad aan de rand van het Dwingelderveld. Het is bijzonder dat een recreatieve voorziening wordt afgesloten, juist nu het toeristische seizoen opgang komt. De reden voor de afsluiting is duidelijk: in het midden van het familiepad ligt een ven met daarin kleine eilanden. Op één van deze eilandjes heeft een paartje kraanvogels een nest gebouwd waarin al één ei is gelegd. Dat dit stel kraanvogels juist deze drukke plek heeft gekozen is bijzonder, normaal gesproken zijn kraanvogels nogal schuw en mijden zij drukte. “Door het slechte weer van de afgelopen twee weken was het wat rustiger in deze omgeving, de eilandjes zijn zeer geschikt als nestplaats. En, het ei moest eruit, en wat moet, dat moet!”. Aldus Tineke Bouwmeester, boswachter bij Natuurmonumenten.

Wisselend aantal broedparen

Sinds 2005 zijn kraanvogels geïnteresseerd in het Dwingelderveld en doen zij pogingen om te gaan broeden. Het eerste paartje dat hier toen neerstreek was afkomstig van het Fochtelooërveen, waar ze al vijf jaar eerder broedden. In 2012 lukte het voor het eerst een jonge kraanvogel groot te brengen. Inmiddels wisselt het aantal broedende paren per jaar, ook is het aantal jongen dat wordt grootgebracht variabel. Kraanvogels maken een groot nest op de grond. Het liefst in een omgeving die niet direct bereikbaar is voor predatoren, zoals vossen. Een eiland in zo’n ven is dus zeer geschikt. Meestal worden er twee eieren gelegd, die ongeveer dertig dagen worden bebroed. Daarna verlaten de vogels het nest en zoeken zij een rustiger plek voor de verdere “opvoeding”. Ruim tien jaar geleden is zo’n tweehonderd hectare voormalige landbouwgrond heringericht, om plaats te maken voor natte heide. Het Dwingelderveld wordt groter, stiller en natter, was toen de slogan. Dat lijkt aardig gelukt. Op de plek waar tien jaar geleden nog mais groeide, broeden nu kraanvogels!

Vanaf de picknickplaats, waar het familiepad is afgesloten, zijn de broedende kraanvogels met een beetje geluk te zien. Als alle bezoekers zich aan de afspraak houden en niet verder dan de afzetting

gaan, dan is de kans van slagen reëel! Zou het niet fantastisch zijn als dit paartje kraanvogels, onder zoveel publieke belangstelling, in staat is hun jongen groot te brengen!