Vrijwilligers van het Millenniumbos ontvangen bosmaaier van OPA De Weide: 'Nu kunnen we het gras en onkruid de baas zijn'

Overhandiging van de bosmaaier.

Overhandiging van de bosmaaier. Foto Henk Derks

De vrijwilligers van het Millenniumbos ontvingen afgelopen weekend een bosmaaier. Deze maaiers is geschonken door het bestuur van OudPapierActie de Weide (OPA). De vrijwilligers van OPA halen oud papier in een groot deel van de wijk op en zorgen dat de papiercontainers naast het Korenhuis bijgehouden worden.

Met de opbrengsten van het opgehaalde papier, worden de kerk en andere plaatselijke projecten gesteund. Het Millenniumbos is opgericht in 2007 en biedt de mogelijkheid om een boom te planten. Op deze manier kunnen familieleden of vrienden worden herdacht maar er staan ook bomen als herinnering aan andere gebeurtenissen. Op het terrein is een klein gedeelte ingericht als boomgaard. Deze wordt onderhouden door vrijwilligers uit Fluitenberg.

Vruchtbare grond

De gemeente Hoogeveen deed eind 2019 een oproep om meer vrijwilligers te werven voor het bos. Een tiental mensen gaf hier gehoor aan en ging, met beperkte middelen voor het onderhoud, aan de slag. Landschapsbeheer Drenthe hield toezicht hierover. De vruchtbare bodem, voorheen werd er maïs verbouwd en liep er vee, zorgt ervoor dat gras en onkruid gaan woekeren. „Met de nieuwe bosmaaier kunnen we dit goed aanpakken. Landschapsbeheer verzorgt binnenkort een cursus om dit apparaat veilig te gebruiken”, vertelt Henk Derks, één van de vrijwilligers.

Insectenhotels

Rondom het Millenniumbos zijn meerdere activiteiten afgerond en staan er nog een paar op de planning. Zo komt er een nieuw informatiebord bij de ingang en zijn er drie insectenhotels geplaatst. Ook zal de bloemenweide worden aangelegd en wordt er een nieuwe opslagruimte gebouwd.