Vrijwilligers getraind en klaar om te werken voor Taalhuis Hoogeveen

Taalhuis Hoogeveen helpt mensen met lezen. Foto: Pixabay.com

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In gemeente Hoogeveen gaat het om ongeveer 15 procent van de volwassen inwoners.

Voor twee derde zijn dit in Nederland geboren mensen die om wat voor reden dan ook op school niet goed hebben leren lezen en schrijven. Voor een derde zijn dit mensen afkomstig uit het buitenland die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Taalhuis

Daarom bestaat sinds 2017 een Taalhuis in de bibliotheek van Hoogeveen. Via deze plek kun je hulp vragen of hulp bieden. Annet Hofstra begeleidt zo’n 44 getrainde vrijwilligers; die zijn wekelijks actief om met hun deelnemers het lezen, schrijven en spreken te oefenen. Sinds 22 februari van dit jaar zijn er 7 door Annet getrainde vrijwilligers bijgekomen.

Online training

,,Vanwege de corona-maatregelen was de training dit keer online. Het was bijzonder om te ervaren dat je ook actief mee kunt doen met onlineoverleg en opdrachten in kleine groepjes in break-outrooms. Af en toe een poll invullen, kennis over de doelgroep verkrijgen door middel van een PowerPointpresentatie en het bekijken van informatieve filmpjes maakte ook deel uit van de training. En dat allemaal vanuit je eigen huis”, vertelt Hofstra.

Koppeling

De 7 nieuwe vrijwilligers zijn klaar voor een koppeling aan iemand die hun ondersteuning goed kan gebruiken. Nieuwe koppelingen kunnen, net als het samenwerken, ook online plaatsvinden. Al hoopt iedereen dat we binnenkort weer ‘live’ samen kunnen werken, want door de coronamaatregelen staat het echte werk toch wat op een laag pitje.

Wie ook bijdrage wil leveren aan het werken aan geletterdheid in Hoogeveen kan zich aanmelden via taalhuis@bibliotheekhoogeveen.nl of een bericht inspreken via 06-39 56 85 08.