Hoogeveen verhoogt met terugwerkende kracht de vrijstelling van giften voor Hoogeveense minima

Vrijstellingsbedrag van giften in Hoogeveen is verhoogd. ANP

De gemeente Hoogeveen heeft de vrijstelling van giften voor bijstandsgerechtigden verhoogd van 750 naar 1200 euro per jaar. Net voor kerst heeft de gemeenteraad hiertoe besloten in een raadsbreed gesteunde motie en het college heeft dit nu doorgevoerd.

Doel is dat mensen in de bijstand niet direct gekort worden op hun uitkering als zij giften ontvangen. Hoogeveen kende al een vrijstelling van 750 euro, maar die wordt met terugwerkende kracht over 2021 verruimd met 450 euro.

Op dit moment worden giften gezien als toename van het vermogen van iemand die een bijstandsuitkering ontvangt. Niet alleen geld, maar bijvoorbeeld ook ontvangen boodschappen worden als gift gezien.

Daarnaast blijven de giften van een charitatieve instelling zoals kerken tot 1500 per jaar mogelijk. Giften in natura worden tot een totaalbedrag van 1000 euro per jaar vrijgelaten.

Al in februari van dit jaar nam de Tweede Kamer een motie aan die de regering oproept tot een landelijke vrijstelling van giften van 1200 per jaar voor mensen met een bijstandsuitkering. Het is onduidelijk wanneer de regering dit omzet in een wet.

Nieuws

menu