Vol elektriciteitsnet maakt vestiging nieuwe bedrijven op Riegmeer in Hoogeveen onzeker

Het elektriciteitsnetwerk in Drenthe is overbelast

Het elektriciteitsnetwerk in Drenthe is overbelast Foto: DvhN

De gemeente Hoogeveen wil bedrijventerrein Riegmeer ontwikkelen, maar heeft de komende jaren te maken met een overbelast elektriciteitsnet. Nieuwe grootverbruikers kunnen daardoor niet aangesloten worden.

Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Het duurt nog jaren voor de capaciteit op het elektriciteitsnet kan worden verruimd. De bouw van een zogeheten onderstation start naar verwachting op z’n vroegst in 2025 of 2026.

Ondanks dat nieuwe bedrijven (grootverbruikers vanaf 100.000 kWh) niet kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, gaat de gemeente Hoogeveen wel door met de verkoop van kavels op Riegmeer. Volgens het college kunnen nieuwe bedrijven alvast inschrijven, ‘zodat deze stap in het proces reeds is afgerond’.

Pittige brief

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben eind vorig jaar een pittige brief gestuurd aan de minister, waarin ze zich zorgen maken over de gevolgen voor nieuwkomers en bestaande bedrijven in deze provincie die willen uitbreiden. ‘Dit slechte nieuws komt bovenop de bestaande leveringscongestie van zon- en windenergieprojecten in Drenthe’, schrijven GS.

Het capaciteitstekort in Hoogeveen heeft volgens de gemeente geen effect op de vestiging van zuivelfabriek FAGE. ‘Deze aansluiting met de benodigde capaciteit is tijdig aangevraagd en vastgelegd’, schrijven B en W aan de raad.

Aanleg rotondes

Voor de komst van deze producent van Griekse yoghurt is nog geen omgevingsvergunning afgegeven. Die wordt op korte termijn verwacht, schat de gemeente in. Omdat FAGE mogelijk in het najaar gaat bouwen, wil Hoogeveen al beginnen met het bouwrijp maken van het gebied en de aanleg van twee rotondes in de Hollandschedijk.