Vervalt fietsverbod Hoofdstraat?

Hoogeveen Als het aan het gemeentebestuur ligt wordt er (nagenoeg) een einde gemaakt aan het verbod om te fietsen op de Hoofdstraat. Dit staat in de Fietsnota Hoogeveen, waarover de gemeenteraad zich binnenkort moet uitspreken.

In de Fietsnota stellen burgemeester Karel Loohuis en de wethouders dat fietsers bijdragen aan de levendigheid van de Hoofdstraat. Hierbij geldt: de fietser is te gast.

Marktkramen

Toch wil de gemeente een restrictie voor het fietsen op de Hoofdstraat. Het mag niet als er markt is (donderdagochtend en zaterdag) ter hoogte van de marktkramen.

Maar op de Hoofdstraat worden geen fietsstroken aangebracht, zoals in het verleden wel eens is geopperd. Juist door het ontbreken van dergelijke fietsstroken wordt de fietser gedwongen rekening te houden met voetgangers, staat in het plan.

Discussiepunt

Het fietsen op de Hoofdstraat is al jaren een discussiepunt. Nu geldt nog een fietsverbod in de winkelstraat op donderdag, vrijdag en zaterdag. Veel Hoogeveners ergeren zich mateloos aan fietsers in het centrum.

Burgerpanel

In 2017 sprak het merendeel van het burgerpanel van de Hoogeveensche Courant zich zelfs uit voor een totaalverbod. Met name de onduidelijkheid voor de fietsers is velen een doorn in het oog, bovendien stelde men dat er slecht op gehandhaafd werd. Destijds zei (oud)wethouder Jan Steenbergen al dat er wat hem betreft twee opties zijn. Of het fietsen op de Hoofdstraat volledig verbieden of volledig toestaan, met uitzondering van marktdagen. Voor dat laatste is nu gekozen in de nota.