Vertrekkende raadsleden doen oproep aan inwoners van Hoogeveen: ‘Raadswerk verrijkt je leven’

Van links naar rechts: Wim Warrink, Jan Giethoorn en Mark Strolenberg. Foto: NDC Mediagroep

,,Raadswerk verrijkt je leven.” Wim Warrink (ChristenUnie), Jan Giethoorn (Gemeentebelangen) en Mark Strolenberg (VVD) zijn het erover eens. Al weten ze dat ze niet willen terugkeren als raadslid in een volgende gemeenteraadsperiode, ze hadden de ervaring voor geen goud willen missen.

Juist daarom gunnen ze het ieder ander. Het drietal spreekt van een wake-up call, want de tijd begint te dringen. ,,Wil je politiek actief worden, ook al weet je nog niet voor welke partij, dan moet je je nú melden.”

Ze noemen het betekenisvol werk. ,,Je komt in contact met mensen waar je anders vaak geen weet van hebt. Je kunt een brug slaan tussen politiek en samenleving. En het allerleukste is natuurlijk dat je echt wat kunt bereiken. Je hebt invloed op de samenleving. Je werkt aan een betere toekomst van Hoogeveen”, beamen de heren achter een kop koffie in de raadszaal.

En ja, er zijn ook kanttekeningen, erkennen ze, want dat je wat kunt betekenen voor een ander kent een spanningsveld, vooral waar het gaat om de individu. Warrink: ,,Je kunt het niet iedereen naar de zin maken.”

Gemêleerde raad

De heren gunnen Hoogeveen een gemêleerde raad. Het succes van Hoogeveen hangt volgens hen ook af van een goed college en een goede gemeenteraad. Maar wat moeten nieuwe raadsleden in huis hebben? ,,Nieuwsgierigheid is belangrijk. Je moet de drive hebben om door te vragen. Maar ook lef en durf zijn niet onbelangrijk”, vinden ze. Het is volgens hen zeker niet nodig om overal verstand van te hebben. Alle informatie is op te halen. De raadsstukken moeten bovendien dusdanig helder geschreven zijn dat iedereen, zowel raadsleden alsook inwoners, ze kan lezen en begrijpen. Giethoorn: ,,Je moet ook niet alles willen weten. Je moet de speerpunten eruit halen.”

Politiek Actief

Partijen hebben hun eigen werkwijze in het aantrekken van mogelijk nieuwe raadsleden en het al dan niet aanbieden van interne trainingen, zoals presentatietechnieken, debatteren et cetera. Daarnaast faciliteert de gemeente de cursus Politiek Actief, verzorgd door Pro Demos, die 8 september start en vijf bijeenkomsten beslaat. De cursus is toegankelijk voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Mail voor opgave zo snel mogelijk naar griffie@hoogeveen.nl .

Aan het eind van de zomerperiode hopen de meeste politieke partijen te weten wie eventueel als (opvolgend) raadslid actief wil worden. In oktober wordt de kandidatenlijst bepaald, waarna in november het verkiezingsprogramma bekend wordt, vooruitlopend op de verkiezingen in maart 2021. ,,De programma’s worden lokaal vastgesteld. Het is dus niet Den Haag die bepaalt”, weet Strolenberg.

‘Lang genoeg’

Wim Warrink van de ChristenUnie is bezig aan zijn vierde termijn. ,,Dat vind ik lang genoeg. In 2001 ben ik lid geworden van de ChristenUnie en in 2006 in de raad gekomen. Ik had altijd al politieke belangstelling. Ik zag destijds in de nieuwsbrief dat er mensen gezocht werden voor de steunfractie. Zo ben ik begonnen. Twee jaar later werd ik raadslid.” Warrink komt in principe nog wel op de kandidatenlijst terug, maar op een niet-verkiesbare plek.

Jan Giethoorn is eind 2012 raadslid geworden voor Gemeentebelangen, maar was ook al een paar jaar lid van de partij. ,,Ik was actief in Nieuwlande en viel daardoor op.” Mede vanwege zijn leeftijd, Giethoorn is 70, vindt hij het mooi geweest. Om niet het risico te lopen met voorkeursstemmen alsnog gekozen te worden, zal zijn naam niet terug te vinden zijn op de lijst.

Bij de VVD is het de regel om bij voorkeur twee en maximaal drie perioden raadslid te zijn. Strolenberg is in 2009 raadslid geworden, na eerst eveneens opvolgend raadslid te zijn geweest. ,,Na twaalf jaar maak ik graag plaats voor anderen. Gelukkig hebben wij bij de VVD genoeg aanwas.” Daarnaast geldt voor Strolenberg dat hij de ambitie heeft om in de Tweede Kamer plaats te nemen, hoewel daar nog steeds geen zekerheid over is.

‘Niet op een hoogtepunt weg’

Er is nog iets waar ze het over eens zijn. ,,We gaan niet op een hoogtepunt weg.” Vooral de afgelopen twee jaren waren pittig. ,,Eigenlijk voelde je vanaf 2018 al een andere dynamiek in de raad. Dat heeft ook te maken met het feit dat het al vier jaar lang over bezuinigingen gaat, terwijl je een debat zou willen over visie en beleid”, vindt Strolenberg. Warrink vult aan: ,,Het was hijgerig allemaal.” Het had ook te maken met wantrouwen naar elkaar en met een mondiger samenleving, vinden ze. Giethoorn: ,,Kijk alleen al naar de rol van de sociale media. Die maken het er niet makkelijker op.” Strolenberg haakt daarop in: ,,Communicatieve vaardigheden van raadsleden zijn daarom in de huidige tijd belangrijker dan ooit.” Een goede chemie in de fractie maakt volgens Strolenberg veel goed. ,,Samen kun je relativeren, stoom afblazen ook als het spannend is geweest.” Warrink: ,,Je moet op elkaar terug kunnen vallen.”

En ja, wie raadslid wil worden moet zich realiseren dat het tijd kost. Hoeveel precies hangt af van de eigen invulling en de grootte van de partij, maar zeker 15 uur per week slokt het wel op. Daar staat een maandelijkse vergoeding van zo’n 900 euro tegenover. De gemeente Hoogeveen houdt volgens het drietal wel goed rekening met mensen die overdag werken. De meeste vergaderingen vinden in de avonduren plaats.

Tot slot klinkt nogmaals die dringende oproep. ,,Wil je iets doen in de politiek onderneem dan nú actie. Dit is het moment, dan kan het balletje gaan rollen.”

Nieuws

menu