Verloskundigen protesteren buiten het gemeentehuis in Hoogeveen tegen de besluiten van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers

Verloskundigen voeren actie voor het Raadhuis. Foto: Andre Weima

De verloskundigen van de verloskundigenpraktijk in Hoogeveen hebben maandag geprotesteerd voor het Raadhuis in Hoogeveen. Ze zijn tegen de besluiten die minister van volksgezondheid Ernst Kuipers wil nemen rondom de betaling van de geboortezorg. Zwangeren die hulp nodig hadden werden maandagmiddag geholpen in een ‘verlostent’ voor het gemeentehuis.

Minister Kuipers wil de geboortezorg, die bestaat uit de verloskundige zorg en de kraamzorg, op een andere manier laten betalen. Volgens hem kan dat via Integrale Bekostiging (IB). In de praktijk betekent dit dat de zorgverzekeraars zelf mogen kiezen wie ze de ‘zak met geld’ geven. Daardoor wordt het voor hen makkelijker onderhandelen en krijgen ze financieel een beter overzicht. Kuipers is ervan overtuigd dat de invoering van IB ervoor zorgt dat de kwaliteit van de zorg verbetert, maar recente pilots spreken dit tegen. „Tien jaar geleden was de gedachte dat dit zou zorgen voor een betere samenwerking tussen verloskundigen en het ziekenhuis. Maar intussen is er veel gebeurd om deze samenwerking te versterken en is het prima op dit moment. Eigenlijk is het dus een verkapte bezuinigingsmaatregel vanuit de zorgverzekeraars”, vertelt Atje Klein Langenhorst die namens de gezamenlijke verloskundigen in Hoogeveen spreekt.

Hogere kosten

Zorgverleners moeten onderling bepalen wie welk deel krijgt. Daarvoor moet eerst een aparte organisatiestructuur worden opgericht (IGO). De afgelopen jaren zijn er diverse pilots uitgevoerd en het merendeel hiervan is uiteindelijk gestopt. „De kwaliteit van de zorg wordt niet beter maar er komt wel een enorme administratieve kant bij. Ook moet er een nieuwe manager worden aangesteld, wat weer geld kost.”

Veel kleine verloskundigenpraktijken hebben er uiteindelijk helemaal geen baat bij. De ‘zak met geld’ wordt over het algemeen aan de ziekenhuizen gegeven. De situatie en keuzevrijheid voor zwangeren zal niet veranderen, maar het uiteindelijke doel is om over te gaan op de Integrale Bekostiging als enige declaratie methode. „Wanneer dit pad wordt ingeslagen, is er geen weg meer terug”, zegt Klein Langenhorst.

Wat voor gevolgen heeft IB?

Als de Integrale Bekostiging toch wordt ingevoerd zal dit als gevolg hebben dat de ziekenhuis het zeggenschap krijgen over het geld. Het ziekenhuis is erbij gebaat om zoveel mogelijk winst te maken. Als ze door het IB minder geld toegeschoven krijgen dan zullen ze de productie willen opschalen. Dit houdt in dat meer zwangeren in het ziekenhuis moeten bevallen en dat verloskundige zorg wordt overgenomen.

Het wordt ook voor de zwangeren een duurder plaatje als IB wordt ingevoerd. De zorg wordt onpersoonlijke en wordt gemedicaliseerd. Ook ligt het uurtarief van een verloskundige een stuk lager dan dat van een ziekenhuis. In tijden van hoge inflatie kan dit voor veel mensen voor hogere zorgkosten zorgen.

Keuzevrijheid

De verloskundigen die maandagmiddag protesteerden bij het gemeentehuis willen één ding: Keuzevrijheid. „Zwangeren moeten zelf kunnen bepalen hoe ze begeleid worden en waar ze willen bevallen. De minister lijkt niet te luisteren naar de argumenten waarom. Er ligt een goed alternatief op tafel: Common Eye traject. Dit alternatief doet wel recht aan de positie van verloskundigen, de ziekenhuizen en kraamzorgorganisaties.”

Nieuws

menu