Verkleining Oosterkerk en realisatie Het Gastenhuis in Hoogeveen weer een stap dichterbij

De Oosterkerk in Hoogeveen.

De Oosterkerk in Hoogeveen. Foto: Anne Kuipers

Burgemeester en wethouders in Hoogeveen stellen voor groen licht te geven voor een kleinschalig woon-zorggebouw ter vervanging van het voormalige bijgebouw van de Oosterkerk aan de Leeuweriklaan in Hoogeveen. De definitieve beslissing hierover is aan de gemeenteraad omdat het gaat om een bestemmingsplanwijziging.

De nieuwe plannen zijn ingegeven door een teruglopend aantal bezoekers van de Oosterkerk. Daarom heeft de kerkelijke organisatie het plan opgevat het gebouw te verkleinen, waardoor aan de zuidzijde van het perceel ruimte ontstaat voor een vestiging van Het Gastenhuis.

Het Gastenhuis is een nieuwe, kleinschalige zorgformule voor mensen met dementie. Het te realiseren Gastenhuis krijgt twee woonlagen en heeft daarmee volgens de gemeente de zelfde ruimtelijke impact als het huidige kerkgebouw. Koenen Bouw gaat Het Gastenhuis bouwen.

Bestemming ‘maatschappelijk’

De Oosterkerk heeft op dit moment de bestemming ‘maatschappelijk’. Door de herontwikkeling van de Oosterkerk naar het Gastenhuis blijft de bestemming ‘maatschappelijk’.

Twee omwonenden hadden gezamenlijk een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ingediend, maar die heeft niet geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt nu eerst nog zes weken ter inzage gelegd.