Verbindend gesprek over woningbouw met VVD-politici uit Den Haag, Drenthe en Hoogeveen

Peter de Groot, Annigje Uding en Roelof Bisschop van de VVD.jpg

Peter de Groot, Annigje Uding en Roelof Bisschop van de VVD.jpg Foto: André Weima Fotografie

Op de locatie van het oranje campagnehuisje van de VVD-fractie Hoogeveen (het einde van de Zuidwoldigerweg) ontving lijsttrekker Roelof Bisschop van de VVD Hoogeveen Peter de Groot, Tweede Kamerlid en Annigje Udinga, statenlid provincie Drenthe.

Het onderwerp ‘bouwen, bouwen, bouwen’ stond centraal in de ontmoeting tussen de drie politici die voortgezet werd in De Molenhoeve met genodigden Dries Koster, directeur-bestuurder Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen en de ondernemers Jan Adriaan ten Heuvel (ondernemer uit Pesse) en Martin Schoonheim (voorzitter Bedrijvensociëteit A37). Het gesprek vond vrijdag 11 maart plaats.

Onder leiding van de gespreksleiders Jolanda Oosterhof en Ruud Jager (beiden kandidaatsraadsleden) gingen de genodigden in gesprek over verschillende thema’s zoals flexwonen, onderwijs en arbeidsmarkt, de knelpuntenpot en het woonoffensief van de provincie.

Pure noodzaak

Roelof Bisschop, lijsttrekker: „De VVD-fractie in Hoogeveen wil zo snel mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen aan de slag met het speerpunt bouwen, bouwen, bouwen. We zien oplossingen die we samen met bijvoorbeeld ondernemers en het onderwijs willen inzetten om aan de vraag van huizen te voldoen. Een goede samenwerking met de provincie en het Rijk gaat daarbij helpen. Want de VVD gaat voor alle kansen pakken die er zijn, want een huis voor iedereen, is pure noodzaak!”

Flexwonen

Flexwoningen zijn tijdelijk, slimme en betaalbare woningen. Peter de Groot gaf aan dat flexwonen een goed initiatief is: „Den Haag gaat er niet over hoe gemeenten dat doen, maar de ervaring leert wel dat het we oog moeten houden dat de bewoners een gemêleerde groep zijn. Ook meer kantoren geschikt maken zou een flexoplossing kunnen zijn. Zeker met betrekking tot de crisisaanpak van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.” Roelof Bisschop vertelde dat Hoogeveen een plan heeft om met flexwoningen aan de slag te gaan. „Dat stimuleren we als VVD en we hebben vragen hierover gesteld aan het college.” Martin Schoonheim gaf aan om ontwikkelaars en ondernemers erbij te betrekken om nieuwe woonvormen te realiseren. Peter de Groot benadrukte dat het issue wonen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Vergunningen

De ondernemers aan tafel hadden wisselende ervaringen met de gemeente Hoogeveen over het uitgeven van vergunningen. Jan-Adriaan ten Heuvel: „Soms gaat het snel, soms worden er onnodige beren op de weg gezien.” Schoonheim deed een oproep aan alle ondernemers om ook zelf hun huiswerk goed te doen. Bijvoorbeeld hoe Post.nl het heeft aangepakt. „Wees ruim op tijd en bereid een goede businesscase voor. De gemeente ziet dan ook alle kansen.”

Onderwijs en arbeidsmarkt

Op de vraag aan Dries Koster hoe het onderwijs omgaat met de krappe arbeidsmarkt met betrekking tot de bouw antwoordde Koster: „Dat is een hardnekkig vraagstuk. Er zijn steeds minder leerlingen en we zien ook wel dat zij voor de bouw kiezen, maar in een vervolgopleiding toch een andere keuze maken. De zogeheten switchers. We hebben wel als onderwijs de ambitie dat het makkelijker wordt om mensen voor de klas te krijgen die de praktijk kunnen overbrengen zonder bevoegdheid. Iemand uit het bedrijfsleven mag dat maar beperkt doen van de overheid: de schoolinstelling krijgt dan minder geld en dat is wel een zorg.” Annigje Udinga vertelde: „We hebben via een motie ingezet om de grote finale van de vakwedstrijden ‘SKILLS’ voor leerlingen van het vmbo en studenten van het mbo in 2024 naar Drenthe te halen. Hiermee laten we ook zien dat we trots op zijn deze kinderen, we hebben ze hard nodig!”

Knelpuntenpot

De Knelpuntenpot is een initiatief vanuit de provinciale VVD. Udinga: „Hier wordt veel gebruikt gemaakt door de gemeenten in Drenthe. Een team van deskundige ambtenaren helpt de Drentse gemeenten om alles in werking te stellen om zo snel mogelijk te kunnen bouwen in een gemeente. We zetten in op verlenging van een jaar.” De andere sprekers gaven aan dat het een mooi voorbeeld is van hoe provincies en gemeenten samen werken. Schoonheim: „Zo verliezen we geen mensen aan de markt.” Enkele weken geleden heeft de VVD-fractie Hoogeveen hierover vragen gesteld aan het college in welke mate Hoogeveen hier gebruikt van gemaakt. „Alles moeten we aanpakken en inzetten voor woningbouw”, aldus Bisschop.

Woonoffensief Drenthe

Peter de Groot gaf aan dat het blijven duwen op het bouwen van woningen heel belangrijk is. Niet alleen nu in verkiezingstijd, maar ook en vooral de komende jaren. Roelof Bisschop illustreerde dat met het voorbeeld dat landelijk, provinciale en lokale appgroepen van liberalen elkaar telkens blijven voeden en versterken met goede ideeën en ervaringen. „Wat in de ene gemeente werkt, helpt de andere gemeente weer.” Annigje Udinga vertelde over het Woonoffensief Drenthe: „Een plan waarbij wonen op nummer 1 staat. We bundelen alle krachten en op vrijdag 30 september hebben we een grote conferentie met bijvoorbeeld ontwikkelaars, ondernemers, overheden enzovoort. Het staat hoog op de agenda.” Peter de Groot is vanuit Den Haag hierbij aanwezig.

Oproep aan Den Haag

Op de vraag wat het gezelschap het Tweede Kamerlid De Groot mee kon geven werd door Roelof Bisschop geantwoord: „Meer ‘kracht van Drenthe in Den Haag’.” Ondernemer Ten Heuvel benadrukte zet in op eenvoudige procedures om snel knopen te kunnen doorhakken en zoveel mogelijk woningen te kunnen bouwen. Schoonheim gaf De Groot mee om nog meer aandacht te vragen voor het Noorden door het stellen van vragen in de Tweede Kamer. En hij deed de een oproep aan de VVD-fractie Hoogeveen: laten we vaker naar Den Haag gaan. Dries Koster vroeg meer aandacht voor onderwijs in het coalitieakkoord en Udinga sloot af met: „Bouw waar vraag naar is.”