Veranderen is moeilijk | Overdenking

Dominee Wouter Moolhuizen.

Dominee Wouter Moolhuizen. André Weima

En dan verandert er dus ook niets. Logisch. Want we willen het gewoon niet. Mensen die geen vlees eten, maar wel vliegen willen best minder vlees eten, maar niet minder vliegen. Mensen die veel vlees eten en niet vliegen willen best minder vliegen, maar niet minder vlees eten. En zo blijft alles zoals het was. En zo kunnen we grote problemen als de klimaatcrisis niet oplossen. GewoontenVerandering is ook moeilijk. Stoppen met roken, gezonder leven, meer bewegen. Het kan een tijdje goed gaan – maar vaak is het maar tijdelijk. Onze gewoonten zijn er vaak in de loop van vele jaren ingesleten. Die raak je niet zomaar kwijt. Helemaal als we te maken krijgen met stress of druk, dan vallen we terug in die oude gewoonten. Een paar jaar geleden beloofde onze minister-president dat hij de politieke cultuur wilde veranderen. Eigenlijk is dat onmogelijk. De mensen die een probleem veroorzaakt hebben, zijn eigenlijk nooit geschikt om het op te lossen. BekeringDat kan alleen als er iets radicaal verandert. Bijbels gezien spreken we dan over een bekering. Dan is er een grootse verandering van richting. Je draait als het ware om en gaat de andere kant op. Je leeft niet meer voor jezelf, maar je leeft voor God en van daaruit voor je naaste. De richting die je op gaat verandert, maar je wordt zelf niet ineens een totaal anders mens. Radicale bekeringPaulus bijvoorbeeld – hij heeft een radicale bekering. Hij is een vijand en tegenstander van de leerlingen van Jezus Christus. Tot hij letterlijk het licht ziet. Dan wordt hij zelf een volgeling van Christus. De mensen die hij eerst vervolgde en wilde doden, worden nu zijn broeders en zusters. Daarin verandert dus alles. Maar zijn karakter en zijn grote inzet veranderen niet. Hij doet nog steeds hetzelfde: hij zet zich met alles wat hij heeft in voor de zaak waar hij in gelooft. Bekering is nodig. Dat we met alle energie die we hebben ons richten op wat goed is voor ons en voor deze wereld. Dat kunnen we niet zomaar uit onszelf halen. Daarvoor is God nodig. Wij kunnen niet zomaar de richting van ons leven veranderen. God kan dat wel. Het is mijn gebed dat God zo wil werken in de levens van mensen in Hoogeveen, in Nederland, in de hele wereld. Bid je mee?