De Tamboerpassage in Hoogeveen moet over een jaar of vier sluiten en plaatsmaken voor woningbouw. De verwachting is dat de Jumbo in elk geval blijft.

Van wantrouwen naar wij-gevoel in de Tamboerpassage in Hoogeveen: 'We kunnen hier samen coole dingen doen'

De Tamboerpassage in Hoogeveen moet over een jaar of vier sluiten en plaatsmaken voor woningbouw. De verwachting is dat de Jumbo in elk geval blijft. Foto: DvhN

Een half jaar geleden was de sfeer in de projectgroep van de Tamboerpassage nog om te snijden, maar nu spreken gemeente Hoogeveen en bestuur van Vereniging van Eigenaren gebroederlijk met één mond. Wat is er gebeurd?

Even terug in de tijd. Begin 2017 kwam de mededeling van toenmalig wethouder Anno Wietze Hiemstra hard aan in de Tamboerpassage: de gemeente zag geen toekomst meer voor het overdekte winkelcentrum aan de noordkant van de Hoofdstraat.

,,Het is ons meest zwakke winkelgebied’’, zei Hiemstra destijds. De gemeente plaatste de Tamboerpassage buiten het zogeheten kernwinkelgebied. Het overdekte winkelcentrum moest een nieuwe invulling krijgen, zonder detailhandel.

Compacter

Net als veel andere gemeenten wil Hoogeveen het winkelgebied in het centrum compacter maken. Doel: leegstand tegengaan en beleving en gezelligheid voor de consument vergroten.

In die visie moest de Tamboerpassage ‘transformeren’, mogelijk naar wonen. Een hard gelag voor de ondernemers die er - soms al vele jaren - met veel plezier een boterham verdienen. Ze zetten zich schrap.

Moeizaam

Overleg over verhuizing en herbestemming verliep moeizaam. De Vereniging van Eigenaren (VvE) zag nog wel toekomst in het overdekte winkelcentrum en stelde zelfs een eigen vastgoedmanager aan. Maar veel panden bleven leeg.

De gemeente zelf kon niets afdwingen, omdat het geen vastgoed in bezit had. Daar kwam vorig jaar opeens verandering in, toen Hoogeveen het voormalige pand van Taska aankocht voor ruim 165.000 euro.

Die actie zette (opnieuw) kwaad bloed bij de VvE en frustreerde het overleg met de gemeente. De gemoederen liepen zo hoog op dat het bestuur om nieuwe ambtelijke ondersteuning vroeg. De vertrouwensbreuk was compleet.

Herstel van vertrouwen

Daarna bleef het - naar buiten toe - maandenlang stil. Maar achter de schermen werd aan herstel van vertrouwen gewerkt. Wethouder Jan Zwiers, aangesteld in het nieuwe zakencollege, en andere ambtenaren kropen weer met het VvE-bestuur om tafel.

De projectgroep werd aangevuld met een vertegenwoordiger vanuit het centrummanagement. Voor een neutrale, frisse kijk op de binnenstad, is de uitleg. Alle betrokkenen trokken een dikke streep onder het verleden.

,,Vertrouwen is de basis van alles’’, stelt Zwiers. ,,En dat is hersteld. In het begin was dat best even spannend, maar er ligt een mooie basis. We zijn in een goede sfeer naar elkaar toe gegroeid en kunnen spreken van een wij-gevoel.’’

‘Positief vergezicht’

Volgens VvE-woordvoerder Christophe Poiron is er in de voorbije vier maanden vooruitgang geboekt. ,,We kunnen een positief vergezicht schetsen voor de leefbaarheid en woonkwaliteit in het centrum’’, verklaart hij. ,,Gemeente en Tamboerpassage hebben hetzelfde belang.’’

Over de vergadering van vandaag (maandag) met een groep van dertig tot veertig belanghebbenden in de Tamboerpassage zit hij niet in. ,,Ik denk zeker dat een meerderheid van de huurders en eigenaren daar in mee wil gaan. We hebben een goed verhaal te vertellen.’’

Vrijblijvendheid verdwijnt

Daarin verdwijnt echter wel de vrijblijvendheid voor huurders. Er ligt een einddatum en gebruikers móeten na gaan denken over hun toekomst. Voor vastgoedeigenaren lonkt een financieel aantrekkelijk alternatief: meedelen in de opbrengst van commerciële bouw.

Poiron: ,,Juridisch ligt nog niets vast, we hebben de intentie vastgelegd en staan als partijen naast elkaar. We kunnen coole dingen doen op deze locatie in Hoogeveen, duurzaam bouwen met veel groen. Ergens tussen 2025 en 2030 moet je daar prachtig kunnen wonen.’’

Maar voor het zover is moet nog veel water door de Rijn stromen. Draagvlak binnen de passage, uitwerking van de visie, de komst van een stedenbouwkundig plan en nieuw bestemmingsplan, mogelijke bezwaarprocedures.

Gevoelens en sentimenten

,,Zo’n ingrijpend plan kost gewoon tijd en die ruimte moet je ook nemen’’, vindt wethouder Zwiers. ,,Gras groeit niet harder door er aan te gaan trekken. We moeten rekening houden met de gevoelens en sentimenten van winkeliers die hier soms al heel lang een zaak runnen.’’

Gemeente en VvE verwachten nog wel hobbels en obstakels tegen te komen, maar hebben veel vertrouwen in het eindresultaat. Zwiers ziet de ombouw van winkels naar wonen als ‘prachtkans’ om aan de toekomstige bouwopgave tegemoet te komen.