Toetsing wijst uit dat Protestantse Gemeente Hoogeveen coronasteun moet terugbetalen. 'We voorzien hierdoor een groot tekort'

Het ontvangen geld moet worden terugbetaald.

Het ontvangen geld moet worden terugbetaald. Foto: Pixabay

De Protestantse Gemeente Hoogeveen heeft te maken gekregen met een flinke financiële tegenvaller.

In het jaar 2020 heeft de Protestantse Gemeente Hoogeveen(PGH) tweemaal een fors bedrag ontvangen om de ontstane situatie rond de coronamaatregelen het hoofd te bieden. Ook de kerkgemeenschap heeft personeel in dienst en zag door teruglopende inkomsten een flink tekort op de jaarrekening 2020 ontstaan.

Het voorschot dat gezamenlijk circa 200.000 euro bedroeg, zou volgens afspraak binnen een jaar getoetst worden. Die toetsing heeft in 2021 plaatsgevonden en wees uit dat de ontvangen subsidie in zijn geheel moest worden terugbetaald.

Toetsing correct toegepast

Jur Stavast, voorzitter College van Kerkrentmeesters, blikt terug: ‘Die toetsing verloopt langs vaste normen en is correct toegepast. Binnen de PGH dreigt immers geen faillissement of ontslag en de gemeenteleden zorgen gelukkig nog steeds voor inkomsten. Toch voorzien we door deze teruggave van de ontvangen steun alsnog een groot tekort. We beraden ons op een bijzondere vermelding bij de Actie Kerkbalans in januari 2022.’

De genoemde tekorten betreffen de zakelijke kosten van de PGH. De diaconale bijdragen staan hier geheel los van en gaan onverminderd door. Stavast: ‘Ook de collectes voor bijvoorbeeld Haïti hebben een mooie opbrengst gehad en zijn in zijn geheel aangeboden aan de hulpverleners.’