'Thuiszitters' in Hoogeveen en De Wolden mogen niet tussen wal en schip belanden

Van links naar rechts:  Leon 't Hart, Erik van de Waeter, Hilda Mulder en Werner ten Kate.

Van links naar rechts: Leon 't Hart, Erik van de Waeter, Hilda Mulder en Werner ten Kate. Foto: Kim Stellingwerf

Thuiszitters, oftewel leerlingen met wat schoolbestuurders benoemen met een ‘onderbroken schoolgang’: de gemeenten Hoogeveen en de Wolden hebben er niet zo veel. In totaal op jaarbasis net iets meer dan tien. „En zij zijn in beeld en worden allemaal geholpen”, verzekert directeur Erik van de Waeter, van samenwerkingsverband passend onderwijs VO 22.03.

Die hulp verschilt. Het kan gaan om langdurig ziekte, waarbij de jongere is vrijgesteld van onderwijs. Dan gaat het om zorg, maar het kan ook zijn dat het gaat om hulp van jeugdzorg of de onderwijsinstelling. „Soms loopt het allemaal dwars door elkaar”, legt Van de Waeter uit.

Om te voorkomen dat jongeren tussen wal schip belanden en organisaties de verantwoording naar elkaar afschuiven is deze week een overeenkomst getekend tussen de onderwijsinstellingen en de gemeenten.

„Bij deze overeenkomst gaat het om verantwoording. Want deze problemen los je samen op. We hebben dan ook gezegd dat we hopen dit document nooit nodig te hebben.”

Leren is een recht

In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind staat dat ieder kind het recht heeft om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en op volwaardige wijze mee te doen.

Wethouder Hilda Mulder van gemeente De Wolden: „Wij hebben hier als gemeente een maatschappelijke taak. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, andere betrokken partners en gemeente.”

Leon ’t Hart, directeur SWV PO 2203: „Voor onze leerlingen kan het onderwijsaanbod wel rijk zijn, maar als de omgevingsfactoren belemmerend zijn, moeten we onderwijs en jeugdhulp verbinden.‘ Volgens ‘t Hart gaat het in het basisonderwijs om een handjevol leerlingen dat om een of andere reden een onderbroken schoolroute hebben. Eenzelfde aantal noemt ook de directeur van het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs.

Thuiszitten voorkomen

Maar geen enkel kind mag langer dan drie maanden thuiszitten zonder een passend aanbod. Dat betekent dat als er sprake is van (dreigend) thuiszitten, gemeente en samenwerkingsverband met elkaar moeten afspreken wat voor het betreffende kind het best passend is. Erik van de Waeter: „De scholen van het voortgezet onderwijs willen bereiken dat elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft (in samenwerking met jeugdzorg en gemeenten) thuisnabij passend onderwijs krijgt. Iets wat ons eigenlijk altijd lukt.”

Wethouder Werner ten Kate van gemeente Hoogeveen: „We zijn blij onze samenwerking met deze ondertekening te bekrachtigen. Hiermee lopen we vooruit op wetgeving die gaat komen maar het belangrijkste is dat we hiermee onze jeugdigen optimaal ondersteunen.”