Theo Postma zet zich in voor stichting Present: 'Het is belangrijk hulpbehoevenden te helpen'

De geboren Fries Theo Postma woont al sinds 1990 in Hoogeveen. De 68-jarige bouwkundig tekenaar is al jaren actief in de Hoogeveense samenleving. Hij verricht kerkenwerk en is penningmeester van de stichting Present. Hij wil de stichting volop in werking zetten. Het gaat daarbij om hulpbehoevenden te koppelen aan hulpverleners.

Theo Postma, die tuinieren als hobby heeft, zet zich in voor de stichting Present, die bemiddelt bij hulpbehoevenden en hulpverleners.

Theo Postma, die tuinieren als hobby heeft, zet zich in voor de stichting Present, die bemiddelt bij hulpbehoevenden en hulpverleners. Foto: André Weima

Nadat de in Kollumerpomp geboren Hoogevener met pensioen ging op 65-jarige leeftijd kwam hij in contact met de stichting Present. „De stichting bestond al, maar was slapende”, verklaart hij. „Met een paar mensen hebben we besloten de stichting weer nieuw leven in te blazen. We hebben er twee jaar over gedaan om Present te herstarten. Er is gezocht naar financiële steun en die hebben we gekregen van enkele fondsen. De gemeente Hoogeveen wilde niet bijdragen. Eigenlijk vind ik dat de gemeente dergelijke initiatieven financieel hoort te ondersteunen. Het is toch haar taak iets te betekenen voor de zwakkeren in de maatschappij?” Het is nu zover dat de stichting in werking is gezet en dat tot uitvoering overgegaan kan worden. Er is per 1 december een coördinator aangesteld. Het is de bedoeling dat zij hulpbehoevenden voor een bepaalde klus en mensen die vrijwillig hulp willen bieden, samenbrengt. Mensen kunnen zich beschikbaar stellen voor klussen, zoals schilderen of tuinonderhoud en er worden dan mensen gezocht die hulp nodig hebben. Dit gaat in samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties. Zij weten wie er voor in aanmerking komen. Via instanties worden wij aangestuurd om te bemiddelen bij een klus. Het gaat erom dat een groep mensen hulp biedt en niet individuen. Mensen die om hulp vragen, zijn vaak mensen die zelf geen netwerk hebben of niet over voldoende financiële middelen beschikken.” De drijfveer van Postma is het klaar staan voor de zwakkeren om ons heen. „Ik vind het belangrijk om anderen te kunnen helpen. In de bijbel staat: wat je voor je minste broeder doet, doe je voor Mij. Het sociale karakter van dit werk vind ik belangrijk.”

Kollumerpomp

Nieuws

menu