Tennet en Enexis investeren fors om groene stroom en Drenthe en Overijssel via 'snelweg' te transporteren

Tennet en Enexis investeren een half miljard euro in het elektriciteitsnetwerk in Drenthe en Overijssel, dat in 2030 berekend moet zijn op de ‘gigantische groei’ van het aandeel zonne-energie.

In dit soort hoogspanningsstations wordt stroom met een laag voltage klaargemaakt voor de snelweg.

In dit soort hoogspanningsstations wordt stroom met een laag voltage klaargemaakt voor de snelweg. Foto: eigen foto

De landelijke en regionale netwerkbeheerder hebben er niet voor gekozen om nieuwe en zwaardere kabels te leggen in het gebied tussen Zwolle en Assen, maar gaan beter gebruik maken van de bestaande zwaarste hoogspanningsleidingen. In verkeerstermen: door het groeiende aanbod van groene elektriciteit, mede van particulieren, slibben de binnen- en autowegen dicht, maar op de extra brede snelwegen (het zogeheten 380 kV-net) is nog voldoende ruimte.

Aanleg van ‘op- en afritten’ in netwerk