Taart voor Adviesraad Sociaal Domein

Taart van de Week voor de Adviesraad Sociaal Domein. André Weima

Hoogeveen - De Taart van de Week van Bakkerij Mulder gaat dit keer naar de Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen, eerder bekend onder de naam WMO-raad Hoogeveen.

Oud-voorzitter Cor Lem vertelt: „Als voorzitter van destijds heb ik direct ondervonden hoeveel tijd en aandacht de leden van deze raad investeren in het welzijn van de kwetsbare burgers van Hoogeveen. De adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college en de gemeenteraad over het beleid voor het sociaal domein, zoals WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Voorwaar geen sinecure.”

Lem stelde daarom voor deze raad, bestaande uit negen personen uit de Hoogeveense samenleving, allemaal vrijwilligers, in het zonnetje te zetten met de Taart van de Week. Bij deze!

Nieuws

menu