Taalhuis houdt meerdere activiteiten tijdens Week van Lezen en Schrijven

Taalhuis Hoogeveen is gevestigd in de bibliotheek in Hoogeveen. Mediahuis Noord

In Hoogeveen heeft 12 tot 16 procent van de volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. Dat zijn bijna 8000 mensen van 16 jaar of ouder.

Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar, minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen. Van donderdag 8 tot en met woensdag 14 september houdt Stichting Lezen & Schrijven daarom de Week van Lezen en Schrijven. Het Taalhuis in de bibliotheek neemt ook dit jaar weer deel aan de themaweek in Hoogeveen.

Het Praatcafé start een nieuw seizoen op 9 september. Aan de tafel van het leescafé in de bibliotheek; om 10.00 uur. Het Praatcafé is bedoelt voor iedereen die wel eens een praatje wil maken met iemand die geboren is in een ander land.

De bibliotheek heeft op 12 september dichter Ria Westerhuis uitgenodigd om voor te lezen uit eigen werk. Ook zullen de bezoekers met haar gaan dichten. De avond begint om 19.00 uur. Aanmelden voor een gratis kaart kan via taalhuis@bibliotheekhoogeveen.nl.

Op 19 september start in een lokaal van het Alfa-college het Oefenhuis. Mensen die willen oefenen met lezen, schrijven of spreken zijn welkom. Het Oefenhuis begint om 19.00 uur. Zij kunnen zich aanmelden via taalhuis@bibliotheekhoogeveen.nl

Filmpje van het testpanel

De gemeente Hoogeveen heeft het testpanel gevraagd een brief van WMO te beoordelen. Er is een filmpje van gemaakt dat binnenkort is te zien op de websites van de gemeente Hoogeveen en de bibliotheek. Vier leden van dit testpanel geven hun commentaar op de WMO-brief. Je hoort ook de drie punten die helpen om een brief eenvoudiger te maken. Organisaties en bedrijven kunnen het testpanel inhuren. Belangstellenden kunnen dat doen via taalhuis@bibliotheekhoogeveen.nl

Zelf meedoen?

Meedoen aan de Week van Lezen en Schrijven kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door het opnemen van een taal- of rekenvlog, door mee te doen met een activiteit in de eigen regio, of door als taalvrijwilliger aan de slag te gaan. Kom nu in actie. Iedereen kan op www.weekvanlezenenschrijven.nl meer informatie vinden over de themaweek.

Nieuws

menu