Subsidie voor kunst langs wielerparcours EK. 40.000 euro beschikbaar voor projecten

De provincie stelt een subsidie beschikbaar voor kunst langs het wielerparcours van het EK. Illustratie Herman Roozen

Het college van Gedeputeerde Staten stelt een subsidie van 40.000 euro beschikbaar voor zogenaamde tijdelijke kunstwerken in verband met het Europees Kampioenschap wielrennen dat van 20 tot en met 24 september plaatsvindt in Drenthe.

„We zijn inmiddels minder dan 200 dagen verwijderd van de start van het EK wielrennen”, zegt gedeputeerde Henk Brink. Dit evenement biedt ook een kans om dorpen en mensen te verenigen, door gezamenlijke projecten uit te voeren. Dat willen we stimuleren met deze subsidie.”

Live-registratie

Gedurende het Europees Kampioenschap wielrennen komt Drenthe via live-registratie op televisie en online in beeld bij miljoenen mensen in Europa. Met deze aandacht is het evenement voor veel inwoners aanleiding om activiteiten te organiseren. Met de subsidie wil de provincie tijdelijke kunstwerken die Drenthe promoten en/of positief presenteren langs of in nabijheid van de route van het Europees Kampioenschap wielrennen stimuleren.

Ontmoetingen tussen mensen

De tijdelijke kunstwerken worden gemaakt door inwoners van de provincie Drenthe. Het bedenken, maken en presenteren van een gezamenlijk (kunst)werk zorgt voor ontmoetingen. Via het gezamenlijke project wordt de onderlinge verbinding versterkt. Inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen op eigen initiatief gebruik maken van deze subsidieregeling.

Breed publiek

Vanaf 1 april 2023 een beroep doen op de subsidieregeling tijdelijke Kunstwerken in verband met het Europees Kampioenschap wielrennen. De subsidie bedraagt maximaal 2.500 euro per project voor materiaalkosten voor de realisatie van een tijdelijk kunstwerk. Het kunstwerk moet in de periode van 20 tot en met 24 september zichtbaar zijn voor een breed publiek langs de route.

Nieuws

menu