Stichting Rusland Kinderhulp uit Hollandscheveld neemt regie bij hulpacties Oekraïne: 'De humanitaire ramp die op ons afkomt wordt onderschat'

Klaas Koops van Stichting Rusland Kinderhulp. Foto: André Weima Fotografie

Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) uit Hollandscheveld gaat de knowhow die zij in 25 jaar heeft opgebouwd bij het bieden van hulp aan opvang aan mensen in het voormalig Oostblok, met name Belarus, inzetten voor Oekraïne. Voorzitter Klaas Koops benadrukt dat het niet het moment is om ad hoc hulp te bieden, maar juist om een goede basis neer te zetten. „Het is nu tijd om de koppen bij elkaar te steken.”

„Er komt een stroom getraumatiseerde vluchtelingen aan. Honderdduizenden Russisch sprekende mensen, uit een andere cultuur. Om die goed te kunnen opvangen heb je structuren nodig. Die structuren kennen wij. Die kennis willen we nu gebruiken”, vertelt Klaas Koops.

SRK heeft na de kernramp in Tsjernobyl gedurende 25 jaren kinderen uit Belarus opgevangen. Circa 15.000 kwamen er via de 25 SRK-werkgroepen in Nederland. „Nu is er een geheel andere ramp begonnen, ditmaal in de Oekraïne. Er wordt nu weer gevraagd om ons in te zetten voor een land. In te zetten voor mensen in grote nood.”

Koops besefte afgelopen maandag tijdens de bidstond bij het Leger des Heils, waar gezamenlijk werd gebeden voor Oekraïne, dat het reactiveren van het oude SRK-netwerk onontkoombaar was. „De stichting is eigenlijk niet meer actief, we waren bezig met het afronden. Nu hebben we alle structuren weer heropend. Geld dat na 1 maart binnenkomt bij de stichting zal worden gebruikt voor de hulp aan Oekraïne.”

Groot aantal vluchtelingen verwacht

„We verwachten dat er een groot aantal vluchtelingen naar Nederland zal komen. De gemeenten zullen de coördinatie krijgen om voor hen onderdak en opvang te regelen. Daarbij is de inzet van maatschappelijke organisaties van kerken en individuele burgers nodig. Met de jarenlange ervaring die we hebben opgebouwd, kan en wil SRK daarbij nu opnieuw een rol vervullen.”

Werkgroep

SRK wil helpen om structuur aan te brengen bij het opzetten van een werkgroep die opvang en begeleiding van vluchtelingen organiseert. „Dit is iets wat we samen moeten doen.”

Koops is al begonnen met het aanpassen van bestaande draaiboeken en intakeformulieren. Voortbordurend op jarenlange opvang van de Tsjernobyl-kinderen bij gastgezinnen komt er een informatiegids vluchtelingenopvang Oekraïne. „Er komt heel veel bij de opvang kijken, denk aan verzekeringen.”

Opvangadressen aanmelden

Om en en ander goed te stroomlijnen wil SRK in contact komen met organisaties die geïnteresseerd zijn in het opzetten van opvang van Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen. Ook mensen uit Hoogeveen en omgeving die als gastgezin tijdelijk mogelijkheden hebben om Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden, kunnen zich aan te melden. Koops: „Er staan intakeformulieren klaar bij info@ruslandkinderhulp.nl , waarin u vragen worden gesteld als, persoonlijk gegevens, leeftijd van de inwoners en aantal vrije bedden en aanverwante vragen. Intake bij gastfamilies zal onderdeel van de selectie kunnen uitmaken.”

Afgelopen dagen hebben zich al heel wat organisaties gemeld bij Stichting Rusland Kinderhulp. SRK heeft ook al contact gehad met wethouder Jan Zwiers van de gemeente Hoogeveen. „Want ook de gemeente Hoogeveen zal een rol moeten gaan spelen”, stelt Koops. Jan Zwiers beaamt: „De situatie in Oekraïne laat niemand onberoerd, dat zie je ook in onze samenleving. Het is goed dat mensen hulp aanbieden. Dit is het krachtigst als dit verenigd en structureel wordt aanpakt. We moeten elkaar niet voor de voeten lopen.”

Hulpgoederen

Het inzamelen of verzenden van hulpgoederen heeft momenteel geen prioriteit bij de stichting. „Er zijn door het hele land op dit moment al veel initiatieven gaande. Wij bekijken nog op welke manier wij daar, samen met anderen, iets goeds in kunnen betekenen.” Toch is SRK graag op de hoogte van ideeën. „Misschien kunnen we een bijdrage leveren aan het organiseren daarvan, want we hebben veel ervaring met het inzamelen en verzenden van goederen.”

Wie in contact wil komen met Stichting Rusland Kinderhulp kan mailen naar info@ruslandkinderhulp.nl

Nieuws

menu