Stichting Open Bedrijvendag Hoogeveen neemt afscheid van twee bestuursleden

Van links naar rechts: Michael Steenbergen, Gea Weerts, Wim Mol, Harjo Woltinge, Sandra Wolf, Jannette van Regteren, Henriëtte Waaijenberg en Nicole Donkervoort. Foto: Eigen foto

Michael Steenbergen en Nicole Donkervoort hebben afscheid genomen als bestuurslid van de Stichting Open Bedrijvendag Hoogeveen. Tijdens een diner bij restaurant Narline afgelopen maandag werden zij bedankt voor hun inzet en daarbij flink in het zonnetje gezet.

Michael was maar liefst twaalf jaar bestuurslid. Hij begon bij de stichting als stagiair, maar kwam later terug als volwaardig bestuurslid. Hij verzorgde in al die jaren onder meer de gastlessen op scholen, maakte heel wat videomateriaal van en voor het jaarlijkse evenement op de eerste zaterdag van november, en werkte aan de website en sociale mediakanalen. Michael vond het na al die jaren goed om afscheid te nemen om daarmee voor zichzelf ruimte te creëren voor eventuele nieuwe mogelijkheden.

Nicole kwam het bestuur zo’n zes jaar geleden versterken. De Hoogeveensche Courant, waar zij als redactiecoördinator werkzaam is, en de OBD hebben vanaf de beginjaren een nauwe band. Zo publiceert de krant regelmatig over het evenement en wordt jaarlijks op de woensdag voorafgaand aan de OBD een speciale bijlage uitgegeven. Nicole was de verbindende factor tussen de stichting en de krant. Daarnaast hield zij onder meer de website up-to-date. Omdat haar werk dusdanig veel tijd opslokt, heeft zij besloten afscheid te nemen van de stichting.

Prachtige en leerzame tijd

Beiden lieten weten terug te kijken op een prachtige en ook leerzame tijd.

Het bestuur bestaat nu nog uit Harjo Woltinge (voorzitter), Jannette van Regteren, Sandra Wolf, Wim Mol, Gea Weerts en Henriëtte Waaijenberg. Zij zetten zich onverminderd in voor de Open Bedrijvendag Hoogeveen, waarbij zij zich momenteel beraden over de editie van dit jaar.

Ondertussen wordt ook gezocht naar nieuwe bestuursleden. Wie interesse heeft kan contact opnemen met info@openbedrijvendag.nl

Nieuws

menu