Springkussenfestival in Steenbergerpark mag gebruik maken van stikstofberekening Stadsfestival

Een eerdere editie van de springkussens in De Weide, toen nog op de oude locatie. Foto: Wijkvereniging De Weide

Zeven jaar lang organiseerde wijkvereniging de Weide de Vakantiespeeldagen op het grasveld naast het wijkgebouw. Nu dit niet meer kan wordt uitgeweken naar het Steenbergerpark. Bij een nieuwe locatie hoort ook een nieuwe naam en daarom is de naam Vakantiespeeldag gewijzigd in Springkussenfestival. Deze naam doet meer recht aan deze activiteit omdat er maar liefst twaalf springkussens worden geplaatst.

Dit jaar vindt het Springkussenfestival plaatst op woensdag 17 augustus van 10.00 tot 17.00 uur. Er zijn dit jaar twee veranderingen. Ten eerste is de locatie verhuist van het grasveld naast het wijkgebouw naar Steenbergerpark op het veld naast de fietscrossbaan en ten tweede is het festival teruggebracht van twee woensdagen naar één woensdag. Dit laatste heeft te maken met de veel hogere kosten die we moeten maken bij een activiteit in het Steenbergerpark: de huur van een aggregaat en dixies om maar wat te noemen. Daardoor is het budget slechts voldoende voor één dag Springkussenfestival.

Stikstofdepositie-berekening

Ook voor deze activiteit gelden de nieuwe regels van de gemeente en de provincie en dat betekent dat de wijkvereniging een quick-scan moest opstellen in het kader van de Wet Natuurbescherming en zorgen voor een stikstofdepositie-berekening. Vorzitter Hein Akerboom van de wijkvereniging: „De kosten daarvan zijn zo hoog dat dit het einde zou betekenen van het Springkussenfestival. Gelukkig heeft de organisatie van het Stadsparkfestival toestemming gegeven om gebruik te maken van de rapporten die zij hebben laten opstellen. Omdat het Springkussenfestival veel kleiner is dan het Stadsparkfestival qua aantal mensen, aggregaten et cetera blijven wij ruimschoots binnen de normen. De stikstofuitstoot van het opgestelde aggregaat is voor de zekerheid berekend en over de gehele dag bedraagt deze 0,065 kg NOx”, legt Akerboom uit.

Op 17 augustus worden twaalf springkussens opgesteld. Deze zijn bedoeld voor de kinderen van de basisschool. „Op basis van vorig jaar verwachten wij 350-400 kinderen en een flink aantal ouders.” Woensdag had de organisatie het aan tal vrijwilligers rond. „Precies voldoende om toezicht te houden op alle springkussens.”

Nieuws

menu