Sociale Teams moeten het voor kwetsbare inwoners in Hoogeveen makkelijker maken

De teams moeten ervoor zorgen dat kwetsbare Hoogeveners geholpen kunnen worden.

De teams moeten ervoor zorgen dat kwetsbare Hoogeveners geholpen kunnen worden. Foto: Pixabay

Kwetsbare inwoners goed en snel helpen, dat is het doel van de Sociale Teams in Hoogeveen. In zo’n team werken verschillende partijen samen en hebben zij deze week, gezamenlijk, hun handtekening gezet onder de werkafspraken.

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) had al gebieds- en wijkteams vanuit de smederijen. De wijkteams zijn er vooral voor de fysieke vragen, de gebiedsteams voor de sociale vragen. Beide teams kregen steeds meer complexe vragen op hun bordje, door inwoners die meer dan een probleem hadden en niet goed geholpen konden worden. Om deze mensen te helpen zijn de Sociale Teams in het leven geroepen.

Vijf teams actief

Er zijn vijf teams actief in Hoogeveen. Ze werken samen met organisaties zoals SWW, Domesta, Woonconcept, politie en de gemeente. Hier komen signalen en hulpvragen van de kwetsbare inwoners samen. Onder leiding van een ‘verbinder’ stemmen ze de hulp op elkaar af en spreken ze af wie de regie neemt.

De verschillende organisaties werken samen in het belang van de kwetsbare inwoners. Beide kanten hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarin staat hoe ze gaan samenwerken om iedereen zo effectief en efficiënt mogelijk te helpen.