Sleutelen aan ons DNA, is dat wenselijk of verwerpelijk?

DNA, mag je eraan sleutelen?

DNA, mag je eraan sleutelen? Foto: Pixabay

Wat zijn de ethische en morele grenzen die de huidige mogelijkheden met zich meebrengen op het gebied van de genetica en ons DNA? In de Ontmoetingskerk in Zuidwolde kunnen bezoekers samen met Prof. Dr. Martina Cornel nadenken over de vraag of er principiële redenen zijn om niet aan de kiem van het leven te sleutelen.

Is de mens medeschepper en medeverantwoordelijk om foutjes in de schepping te helpen verbeteren? Is de mens, filosofisch en ethisch gezien, te beschouwen als het product van zijn genen? Moeilijke vragen, waarop geen pasklaar antwoord is.

Prof. Cornel is hoogleraar aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc en lid van de gezondheidsraad. Hij is donderdag 25 november te gast in de Ontmoetingskerk aan de Hoofdstraat 149 in Zuidwolde. Er wordt entree geheven.

Aanmelden en informatie verkrijgen is mogelijk bij Jaap Thijs tel. 0528 391533 / 0629219221 of: via bezinontmoet@gmail.com