Zorgen over kunstencentrum Scala Hoogeveen na slechtere cijfers. 'Binnen een maand negatief verschil van 50.000 euro'

De big band van Scala tijdens een eerdere uitvoering. Foto/Archief: André Weima

De financiële situatie van kunstencentrum Scala blijkt slechter dan eerder voorgespiegeld. De deelnemende gemeenten willen daarom per maand bepalen of subsidie verleend wordt.

Een ander blijkt uit informatie die in handen is van Dagblad van het Noorden .

Scala zit al een tijd in zwaar weer. Het noodlijdende kunstencentrum ziet geen toekomst en houdt per 1 juli op te bestaan. Tot die tijd wil het bestuur cultuurlessen blijven aanbieden, zodat de cursisten het lopende seizoen af kunnen maken.

Reguliere subsidie

Scala heeft de gemeenten vorige maand in een brief gevraagd om de reguliere subsidie tot 1 juli 2023 voort te zetten en daarnaast een incidentele subsidie te verstrekken voor de kosten die met de opheffing van Scala zijn gemoeid (zogeheten frictiekosten).

Maar die verzoeken zijn geparkeerd. Vertegenwoordigers van de vijf deelnemende gemeenten (Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Steenwijkerland) hebben in december met het stichtingsbestuur van Scala afgesproken dat ze maandelijks actuele financiële informatie krijgen over de stand van zaken.

De subsidie voor het eerste kwartaal van 2023 is toegekend op basis van een ‘realistische begroting’ die het bestuur van Scala in december vorig jaar had ingediend. Tijdens een bestuurlijk overleg van begin februari bleek echter dat de actuele situatie slechter is dan eerder geschetst.

‘Zorgelijk’

Binnen een maand kwam Scala 50.000 euro negatiever uit. Volgens de gemeenten is sprake van een ‘zorgelijke situatie’ en aanleiding om geen toezeggingen te doen voor steun in het tweede kwartaal van dit jaar. Ze willen de financiële en juridische risico’s in kaart brengen.

Volgens de gemeenten moet het kunstencentrum eerst voldoen aan de voorwaarden die bij de subsidieverlening in december 2022 zijn opgesteld. Het stichtingsbestuur moet maandelijks actuele financiële informatie blijven aanleveren en de gemeenten bij een gewijzigde situatie of een calamiteit direct informeren. De subsidie wordt maandelijks uitbetaald en niet voor een langere periode.

Nieuwe aanbieder

Verder worstelen de gemeenten met de zoektocht naar een nieuwe aanbieder van vrijetijds- en amateurkunst, bijvoorbeeld vanuit een maatschap of coöperatie. Ze dachten daarvoor een beroep te kunnen doen op het Platform ACCT (Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst).

Het ACCT vindt de vraagstelling echter te algemeen en kan het, in tegenstelling tot de verwachting, niet specifiek op de lokale situatie toespitsen. De vijf gemeenten gaan daarom zelf ‘met spoed’ naar een toekomstbestendige aanbieder van het culturele vrijetijdsaanbod op zoek, in de hoop dat er in april of mei meer zicht is op een ‘goed, kwalitatief en marktconform fundament.’

Ook zijn de gemeenten in gesprek met partijen die mogelijk iets kunnen betekenen in het vrijetijdsaanbod van onze regio. De uitkomsten van deze gesprekken worden eveneens meegenomen in het onderzoek.

Nieuws

menu