SP: 'Het is oorverdovend stil rondom de collegevorming'

De SP-fractie bestaat uit Jeroen Pomper en Jutta van den oord. Foto: SP Hoogeveen

De SP wacht met ‘gezonde spanning’ op nieuws over de vorming van een nieuw college in Hoogeveen.

‘Nu de gemeenteraadsverkiezingen alweer twee maanden geleden hebben plaats gevonden zijn we in afwachting van de bekendmaking van het nieuwe college’, schrijft de partij in een persbericht. ‘De gehele raad stemde in met de aanstelling van Cees Bijl tot informateur om het proces in goede banen te helpen leiden. Hierna hebben alle fracties individuele gesprekken met hem gevoerd waarbij voorkeuren voor collegevorming en prioriteiten van alle fracties zijn geïnventariseerd. Op 14 april heeft de informateur zijn bevindingen met de raad gedeeld waarbij zijn conclusie was dat een college bestaande uit Gemeentebelangen, PvdA, ChristenUnie en VVD de meeste kans van slagen lijkt te zullen hebben. Sindsdien is het oorverdovend stil vanuit het raadhuis.’

Fractievoorzitter Jutta van den Oord van de SP vervolgt: ‘Als SP hadden wij graag onze verantwoordelijkheid genomen om samen met GB, PvdA en CU een stabiel en sociaal college te vormen. We kunnen ons echter vinden in het huidige voorstel en zijn net als iedereen benieuwd naar de uitwerking van hun plannen. Voor ons was in ieder geval duidelijk dat een college zonder het CDA wenselijk was gezien de eerdere ervaring in combinatie met Gemeentebelangen. Het mag duidelijk zijn dat de SP zich kritisch, maar ook constructief, zal opstellen om de belangen van onze meest kwetsbare inwoners te blijven behartigen. We zullen ons als raad hard moeten inzetten om te werken aan het herstel van vertrouwen in de lokale overheid. Dat hebben de opkomst cijfers tijdens de verkiezingen wel aangetoond. Hoogeveen verdient een stabiel en sociaal college.”

Nieuws

menu