SP: 'Gemeente moet in de bres voor slachtoffers toeslagenaffaire'

Geld Pixabay.com

Hoogeveen - Ook in Hoogeveen zijn tientallen huishoudens onterecht door de belastingdienst aangemerkt als fraudeurs. Met grote gevolgen voor betrokkenen. Onlangs verscheen het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie Ongekend onrecht. Daarmee is de kous echter niet af.

 „Betrokkenen zullen zo spoedig mogelijk gecompenseerd moeten worden. Daarbij zal ook de gemeente zijn best moeten doen betrokkenen te helpen”, zegt Philip Oosterlaak namens de SP-fractie in Hoogeveen.

De SP stelt daarom opnieuw schriftelijke vragen, nadat de fractie van de zomer ook aan de bel trok. Volgens de partij is het van belang een meldpunt in Hoogeveen voor betrokkenen in te stellen en daar ruime bekendheid aan te geven. Ook wil de SP weten of inmiddels bekend is wat het beleid is van lokale en regionale organisaties als verhuurders, nutsbedrijven en overheidsinstellingen bij de invordering van betalingsachterstanden die betrokkenen opgelopen kunnen hebben.

Volgens de SP moeten invorderingsprocedures waar die nog lopen per direct gestopt worden. Ook wil de partij zeker weten dat de eerder toegekende tegemoetkoming van 750 euro voor gedupeerden die in de bijstand terecht zijn gekomen, niet in mindering is gebracht op de uitkering.