SGP wil meer weten over gevolgen van gaswinning in de omgeving van Hoogeveen

NAM-locatie Ten Arlo aan de Koedijk. Google Maps

SGP Hoogeveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gaswinning in en om de gemeente Hoogeveen.

De partij doet dit na aanleiding van zorgen die er leven bij inwoners. Het gaat daarbij om bodemdaling, de vrees voor aardbevingen en de geruchten dat lege ruimtes in de bodem door de NAM gebruikt zullen worden voor C02-opslag.

„Als er bodemdalingen en/of aardbevingen plaatsvinden in gebieden waar gas wordt gewonnen, dan zijn alle geleerden het er wel over eens. Hoe meer gas eruit de bodem gehaald wordt hoe zwaarder en frequenter er bevingen kunnen ontstaan”, stelt fractievoorzitter Brand van Rijn van SGP in zijn brief aan het college.

Hoeveel gas gewonnen?

Hij wil graag weten hoeveel gas over de afgelopen jaren gewonnen is uit gasvelden in de gemeente Hoogeveen en omgeving. Ook wil hij graag weten of de risico’s op lange termijn bekend zijn als de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) lege gasvelden wil gebruiken voor gasopslag. En mocht dit niet het geval zijn of het college hierover navraag wil doen bij de NAM.

Nieuwlande

Over bodemdaling in Nieuwlande zijn mensen al langer ongerust. Gemeentebelangen heeft er in 2019 al vragen over gesteld. Destijds gaf het college aan dat wanneer blijkt dat er een verband is tussen bodemdaling en de scheurvorming door gaswinning zij dit wil aankaarten bij de NAM. SGP wil graag weten hoe de huidige status is van bodemdaling in Nieuwlande. Bovendien hoopt de SGP ook dergelijke informatie te krijgen over Nijstad en Erflanden vanwege de gasbehandelinginstallatie Ten Arlo van de NAM aan de Koedijk.

Nieuws

menu