'Rotondes in Middenveldweg in Hoogeveen zullen niet zorgen voor sluipverkeer'

Vooral in de spits staat het verkeer op de Middenveldweg in Hoogeveen vast

Vooral in de spits staat het verkeer op de Middenveldweg in Hoogeveen vast Foto: Gemeente Hoogeveen

Volgens het college is de vrees dat de nieuwe rotondes die worden aangelegd in de Middenveldweg voor sluipverkeer gaan zorgen ongegrond.

Gemeentebelangen had middels schriftelijke vragen aan het college duidelijk gemaakt dat de partij hierover zijn bedenkingen heeft.

„Verkeer op de rotonde heeft voorrang en daar zit onze zorg”, schrijft Jan Steenbergen van de fractie Gemeentebelangen aan het college van burgemeester en wethouders. „Dan denken we met name aan het verkeer vanaf Fluitenberg richting de eerste rotonde.” De partij is bang dat op drukke momenten het voor het verkeer vanaf Fluitenberg onmogelijk wordt de rotonde op te rijden. „Een gevolg kan zijn dat er wachttijden gaan ontstaan en mensen op zoek gaan naar sluiproutes”, stelt Steenbergen.

Het college is van mening, en staaft die opvatting aan het onderzoek van het betrokken adviesbureau Goudappel en Coffeng en de deskundigen van de provincie en Rijkswaterstaat, dat de aanleg van de rotondes in totaliteit leiden tot een betere doorstroming en niet tot extra sluipverkeer via de Kinholtsweg.

Het college vindt het ook geen optie om een ‘bypass’ aan te leggen zodat er rechtstreekse verbinding met de A28 richting Hoogeveen ontstaat. „Volgens de deskundigen is een reguliere rotonde hier afdoende. Volgens het college zou dit enkel tot hogere kosten leiden.”