Rotary Jeugdstimuleringsprijs voor Sidokwan Hoogeveen: Kinderen weerbaarder door Rots en Waterproject

Kinderen worden weerbaarder met Rots en Waterproject.

Kinderen worden weerbaarder met Rots en Waterproject. Foto Sidokwan

Taekwondovereniging Sidokwan heeft de Rotary Jeugstimuleringsprijs gewonnen voor de regio Drenthe en krijgt hiervoor 2500 euro. De vereniging krijgt de prijs voor het Rots en Waterproject.

Dit project is het goede doel 2022 en 2023 van de Rotary Club Hoogeveen. Het initiatief van Si Do Kwan levert een bijdrage aan de weerbaarheid van de kinderen van groep 8 van de basisscholen in Hoogeveen. Het thema van het project is ‘Weerbaarheid en de stap naar het voortgezet onderwijs’

Larry Meyer en Cees van der Kooij, gecertificeerde Rots en Water trainers, verzorgen de weerbaarheidstrainingen. „Veel jongeren in Hoogeveen verkeren in een kwetsbare positie en/of in een sociaal isolement”, vertelt Meyer. „Corona heeft dit versterkt. Binnen het onderwijs en bij Si Do Kwan merken wij dit. In gesprekken met ouders komt naar voren dat pesten, onzekerheid, angsten, moeilijk contact maken met leeftijdsgenoten, geen nee of stop durven zeggen redenen zijn om zich aan te melden voor weerbaarheidstraining. Met name de groep kinderen in de leeftijd van 11 en 12 jaar heeft hierbij extra aandacht nodig.”

Grenzen aangeven

„Doel van dit project is dat kinderen fysiek en communicatief weerbaarder worden”, vult Van der Kooij aan. Ze kunnen daardoor makkelijker contact maken met leeftijdsgenoten, krijgen meer zelfvertrouwen, durven beter grenzen aan te geven, kunnen zich beter ‘wapenen’ tegen pestgedrag en krijgen een betere fysieke conditie. Thema’s zijn onder andere vertrouwen, samenwerken en grenzen aangeven”

Een tiental basisscholen uit Hoogeveen heeft de groepen 8 ingeschreven voor het project. De reacties van de kinderen en de groepsleerkrachten zijn zeer positief. De vereniging hoopt dat de Rots en Water trainingen een vast onderdeel worden van het lesprogramma van de basisscholen. Zij gaan hierover in gesprek met de gemeente.

Energiezuinig maken

Voorzitter Jacko Dekker is erg blij met het winnen van de prijs. „De grote bijdrage van de Rotary Club Hoogeveen en de prijs van de Rotary Jeugdstimuleringsprijs worden door ons gebruikt voor het uitbouwen en energiezuinig maken van onze accommodatie Voor met name onze jeugdgroepen willen we graag meer capaciteit hebben.”

Uit de regiowinnaars wordt 15 april een districtwinnaar gekozen. Deze winnaar ontvangt nogmaals 2500 euro.