Roofvogels zijn belangrijke indicatoren voor de biodiversiteit. Buizerd blijft de meest algemene roofvogel

Natuurcorrespondent Hero Moorlag vertelt wekelijks in de rubriek Groen & Doen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van flora en fauna. Dit keer schrijft hij over roofvogels.

Buizerd langs de Leeuwenveenseweg bij Hoogeveen.

Buizerd langs de Leeuwenveenseweg bij Hoogeveen. Foto: Hero Moorlag

In ons land broeden 192 vogelsoorten en 171 soorten overwinteren in Nederland. Dat vertelt Sovon Vogelonderzoek Nederland in Vogelbalans 2021. Per leefgebied zijn er grote verschillen. Boerenlandvogels krijgen nog steeds de grootste klap. De terugloop van broedgevallen van grutto en tureluur is dramatisch, behalve in Friesland. Karakteristieke broedvogels van bossen doen het goed door het ouder worden van bossen. Echter daar waar de stikstofdepositie het hoogst is, nemen bosvogels in aantal af. De piek van overwinterende ganzen en wilde zwanen is sinds tien jaar voorbij. Door zachte winters blijven ze liever in Denemarken en Noord-Duitsland. Het Jaar van de Merel, 2022, moet uitsluitsel geven over het broedsucces van deze algemene vogel. Sovon heeft als thema voor Vogelbalans 2021 gekozen voor roofvogels. Waar roofvogels voorkomen, zijn prooien en dus zijn ze indicatoren voor de biodiversiteit in diverse leefgebieden.

Nieuws

menu