Rondetafelgesprek met gemeenteraad Hoogeveen over nieuw plan Schuldhulpverlening: CDA, Groenlinks en PvdA nodigen inwoners uit

Hulp is soms moeilijk om te vragen.

Hulp is soms moeilijk om te vragen. Foto Pixabay

Het plan Schuldhulpverlening zal voor de zomervakantie door de gemeenteraad worden vastgesteld. Ter voorbereiding op dit plan hebben de fracties CDA, Groenlinks en PvdA het initiatief genomen om een rondetafelgesprek voor de gemeenteraad te houden.

De reden voor het rondetafelgesprek is dat deze fraacties het van groot belang vinden om, voorafgaand aan de vaststelling van het plan, een goed beeld te krijgen over hoe schuldhulpverlening werkt, wat de raakvlakken met maatschappelijk werk zijn en de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden overzien. Daarbij wil de gemeente in gesprek met betrokken in het werkveld.

Femke Koekoek (CDA): „Schuldhulpverlening is een belangrijk onderwerp en het raakt direct onze inwoners die er mee te maken hebben. Daarom heb ik samen met de andere partijen het initiatief genomen voor het rondetafelgesprek om zo een beeld te krijgen over schuldhulpverlening en wat de ervaringen zijn van de mensen die hiermee te maken hebben.”

Ontwikkelingen

De avond begint met een korte ambtelijke presentatie over schuldhulpverlening in relatie tot het nieuwe beleidsplan, vooral om de raad een beeld te geven over dit beleidsterrein. Harrie van der Meer (GL): „Schuldhulpverlening is helaas nodig in onze gemeente, en om daar als raad een goed besluit over te kunnen nemen is het van belang om goed zicht te hebben hoe schuldhulpverlening in elkaar zit en wat daarvan de nieuwe ontwikkelingen zijn.”

Humanitas, Schuldhulpmaatje en Loket Geldzaken, die samen met vrijwilligers mensen in de schuldhulpverlening helpen geven, na de opening, apart een korte presentatie en willen de gemeenteraad meenemen in hun ervaringen en visie.

Lisa Schonewille (PvdA): „We hebben bewust een rondetafelgesprek georganiseerd omdat we graag veel ruimte willen geven aan het gesprek hierover met mensen die betrokken zijn bij schuldhulpverlening en die te maken hebben met schulden. Deze ervaringen, eventuele knelpunten en verhalen nemen we mee in de voorbereiding als raad wanneer we het plan schuldhulpverlening gaan vaststellen.”

De avond begint op 25 april om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur in de Raadzaal van het Raadhuis. Aanmelden via griffie@hoogeveen.nl