Rond het Oude Diep zijn ringslangen een normale verschijning

Grietje Loof van IVN Hoogeveen schrijft maandelijks voor de pagina Groen & Doen in de Hoogeveensche Courant. Dit keer vertelt zij over de Oude Kene.

Ringslangen kunnen goed zwemmen.

Ringslangen kunnen goed zwemmen. Foto: Bart Pijper

De Oude Kene is een mooi stukje natuurontwikkeling bij Hoogeveen. In 2008 is het opgeleverd, met een verbinding met de afwatering van de binnenstad, opgevangen in het helofytenfilter. Daar wordt het water gezuiverd en stroomt vervolgens naar het Oude Diep. Al met al stroomt er heel wat water door de Oude Kene, vooral als de waterstanden hoog zijn. De vier kilometer slingerende waterloop zorgt ervoor dat het water minder snel wordt afgevoerd naar lagergelegen gebieden. Het is dus een retentiegebied en ook een groenfilter voor het regenwater uit de binnenstad.

Heel wat waarnemingen

Nieuws

menu