Roelof van Echten College groeit tegen de verwachting in: school breidt uit met zes lokalen

Zeven jaar na de ingebruikname is de locatie Bentinckspark van het Roelof van Echten College in Hoogeveen alweer te klein. In plaats van de verwachte krimp stijgt het aantal leerlingen juist. Het schoolgebouw aan de Sportveldenweg wordt daarom met zes lokalen uitgebreid.

Locatie Bentinckspark van het Roelof van Echten College.

Locatie Bentinckspark van het Roelof van Echten College. Foto: eigen foto

Toen de locatie Bentinckspark in aanbouw was, was de verwachting van het bestuur van het Roelof van Echten College (RvEC) dat er in 2021 negenhonderd leerlingen naartoe zouden gaan. In werkelijkheid gaan straks na de zomervakantie 1.100 leerlingen naar de school aan de Sportveldenweg.

,,Na de zomervakantie beginnen zo’n 450 brugklassers aan hun schooltijd op het RvEC. We zijn er trots op dat we zo veel nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Tegelijkertijd verlaten ongeveer 350 leerlingen onze school met hun diploma op zak. Dat brengt een uitdaging op het gebied van onderwijshuisvesting met zich mee”, zegt bestuurder Albert Weishaupt. ,,Het groeiende aantal leerlingen maakt uitbreiding van onze schoollocatie noodzakelijk.”

Nieuwbouw kost tonnen

Kort voor de zomervakantie heeft het bestuur de knoop doorgehakt. ,,We hebben er best lang over nagedacht. Het lijkt simpel: als je ruimtegebrek hebt, moet je bijbouwen. Maar dat is wel ontzettend duur”, schetst Weishaupt het dilemma waar het bestuur mee kampte. De bouw kost tonnen, die het RvEC zelf moet betalen, voegt hij eraan toe. ,,Maar uiteindelijk willen we goed onderwijs aanbieden en daarvoor is een goed passend gebouw noodzakelijk.”

Er wordt een semipermanent gebouw neergezet dat verbonden is met het hoofdgebouw. In het nieuwe deel, dat uit twee lagen bestaat, komen vijf gewone klaslokalen en één extra groot lokaal voor kunstvakken, vertelt Weishaupt. De bouwaanvraag ligt inmiddels bij de gemeente.

,,Het worden volwaardige lokalen met alles erop en eraan om uitdagend en eigentijds onderwijs te geven. We doen er natuurlijk alles aan dat leerlingen en medewerkers zich ook in deze lokalen thuis voelen.”

In de toekomst weer afbreken

Een groei van het aantal leerlingen op de locatie voor mavo(-onderbouw), havo en vwo is natuurlijk mooi, zegt Weishaupt, maar het wrange is dat het totaal niet klopt met de verwachtingen. ,,Dit nieuwe gebouw zou juist zeer goed passend zijn in tijden van krimp, was de inschatting. Die krimp is vooralsnog aan onze school voorbijgegaan.”

Toch laten ook de huidige prognoses wel zien dat het aantal jongeren in Hoogeveen de komende jaren zal dalen. Dat is ook de reden dat er een semipermanent gebouw bij de locatie Bentinckspark wordt neergezet. ,,De bedoeling is dat het in de toekomst ook weer kan worden afgebroken. We willen geen overcapaciteit.”

Aanbouw dit najaar klaar

Wanneer de nieuwe aanbouw klaar is, vindt Weishaupt lastig in te schatten. ,,Ik verwacht dat we rond de herfstvakantie een mooi eind op weg zijn. Tot die tijd lossen we het ruimtegebrek op met wat roosteraanpassingen en intern schuiven. Iedereen kan na de zomervakantie gewoon naar school.”