Redding van jeneverbesstruweel door volhardende werkgroep. Ommetje Kraloo: kleurrijk wandelboekje met routekaart

Jonge jeneverbesstruiken in het plangebied. Foto: Hero Moorlag

Natuurcorrespondent Hero Moorlag vertelt wekelijks in de rubriek Groen & Doen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van flora en fauna. Dit keer schrijft hij over een ommetje in het Kraloo.

Met 4000 hectare is Nationaal Park Dwingelderveld het grootste natte heidegebied van West-Europa. Het is onderdeel van het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, door de Europese Unie aangewezen als Natura-2000 gebied. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer beheren het nationaal park. Vooral aan de randen zijn jeneverbesstruwelen. Fiets je vanaf de Kraloërweg het Commissaris Cramerpad op richting het Holtveen, dan zie je in het gedeelte vóór het veerooster links en rechts van het pad jeneverbessen staan. Dat gedeelte is particulier bezit van mevrouw M.Moret. Om het jeneverbesstruweel in al haar schoonheid te redden en te zorgen voor broodnodige verjonging, is hier de afgelopen twaalf jaar gigantisch veel werk verzet.

De jeneverbesstruik is een conifeer, evenals grove den en taxus. De struik is tweehuizig. Aan de vrouwelijk struiken groeien op bessen gelijkende kegelvruchten die na drie jaar zwart en rijp zijn. Voor het voortbestaan van deze oer-Drentse struik zijn twee voorwaarden van essentieel belang: licht en lucht. De jeneverbessen langs het Commissaris Cramerpad stonden grotendeels in de schaduw van eiken en dennen te kwijnen. Twaalf jaar geleden richtte Henk Mulder uit Havelte de Jeneverbesbrigade Kraloo op, onderdeel van het reeds bestaande provinciale Jeneverbesgilde. Hij vroeg mevrouw Moret om toestemming hier jeneverbesstruiken vrij te zetten. Stichting Landschapsbeheer Drenthe werd om advies en gereedschap gevraagd.

De enthousiaste groep toog aan het werk en verwijderde struiken en bomen. Mevrouw Moret kwam regelmatig kijken, toonde zich tevreden en schonk de groep een motorzaag om ook dikke bomen bij jeneverbesstruiken weg te halen. De bestaande struiken kregen weer licht en lucht. De wind moet door het struweel kunnen waaien. Na enkele jaren kwamen de eerste zaailingen, piepkleine jonge jeneverbesjes, in kaart gebracht door Henk Mulder. Maar men wilde meer. De bessen kiemen in zand met weinig meststoffen. Men ging aan beide zijden van het pad plaggen, licht bekalken en bessen inzaaien. Het succes bleek fenomenaal. Meer dan vijftig ‘jonkies’ kwamen op. Jonge jeneverbessen zijn kwetsbaar, omdat hun naalden nog zacht zijn. Voer voor schapen. Maar hier lopen geen schapen, dus ontstond er een nieuw struweel van struiken, tot genoegen van mevrouw Moret en Jan van Ginkel, een van de oprichters van het Jeneverbesgilde.

Wandeling door de historie

Als afronding van de werkzaamheden schreef Henk Mulder onlangs het bijzonder aardige boekje ‘Ommetje Kraloo’. Mulder vertelt over de voorlaatste IJstijd, het ontstaan van het Dwingelderveld, de heide, de schapen en het potstalsysteem en uiteraard over het jeneverbesstruweel. In het boekje is een prachtige wandeling opgenomen van zeven kilometer. De duidelijke handgetekende routekaart op de middenpagina’s is gemaakt door Siemen Dijkstra uit Dwingeloo. De route start op fietsknooppunt 08 bij Eursinge en voert de wandelaar over de Ruiner Aa naar buurtschap Kraloo.

Via het jeneverbesstruweel langs het Commissaris Cramerpad gaat de wandeling langs het Holtveen naar buurtschap Nuil en terug naar Eursinge. De geschiedenis van de buurtschappen vind je in het boekje, compleet met foto’s en historische kaarten. Op de laatste pagina’s staan weetjes over de jeneverbes en Waggel Jan, een historische figuur die de bessen plukje voor apothekers en jeneverstokerijen. Wie houdt van kokkerellen, leze het recept voor Kraloër Kiepepap. Het boekje is te bestellen bij Henk Mulder, telefoon 06 51331619, maar ook verkrijgbaar in bezoekerscentrum Dwingelderveld, B&B’s, horecabedrijven, recreatieparken en TIP’s `(VVV’s).

Nieuws

menu