Ratten beschouwd als indringers die ziekten veroorzaken - Wilde rat is geen gezelschapsdier en levert geen voedsel

Natuurcorrespondent Hero Moorlag vertelt wekelijks in de rubriek Groen en Doen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van flora en fauna. Deze week: de wilde rat.

Bruine rat in de natuur.

Bruine rat in de natuur. Foto: Hero Moorlag

Erasmus (1469-1536) heeft zeven keer te maken gehad met een pestepidemie. Eén keer in Deventer, twee keer in Parijs, twee keer in Londen, één keer in Bazel en één keer in Keulen. Steeds ontvluchtte hij de stad, samen met anderen, zogauw de epidemie uitbrak. Als puber van 14 jaar maakte hij voor het eerst in Deventer een pestepidemie mee. Hij zat daar op de Latijnse school. Zijn moeder Margaretha zorgde voor hem in een kostschool van de Broeders des Gemenen Levens. Zijn moeder stierf aan de pest en Erasmus vluchtte naar zijn vader in Gouda. Op latere leeftijd liet hij tijdens een pestepidemie zijn knecht John de paarden gereed maken om samen spoorslags te vluchten naar een pestvrije plek. In alle gevallen betrof het een epidemie ten gevolge van een rattenplaag. In heel Europa waarde de pest in dichtbevolkte Middeleeuwse steden rond.