Raad van State buigt zich nogmaals over zonnepark in Fluitenberg

Zonnepark.

De Raad van State buigt zich vrijdag 7 januari over de plannen voor het zonnepark aan de Gijselterweg in Fluitenberg.

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen heeft in april een omgevingsvergunning verleend voor een zonnepark op deze locatie. Het gaat om een park dat uit ongeveer 87.000 zonnepanelen bestaat. Het hele projectgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 28 hectare.

Een groep van ruim 30 bezwaarmakers, bestaande uit bewoners en bedrijven die in de buurt wonen of gevestigd zijn, kwam al eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank. Zij zijn het niet eens met de locatie van het zonnepark. Volgens de bedrijven is de locatie ongunstig voor de ontwikkeling van de landbouw, omdat het om een ‘open’ gebied gaat. Zij willen dat het zonnepark aan de rand van het agrarische gebied komt. Daarnaast vrezen de bedrijven nadelige gevolgen voor de biodiversiteit van de bodem.

De omwonenden denken dat hun uitzicht over en het karakter van het gebied verloren zullen gaan. Verder zijn zij bang voor aantasting van hun woon- en leefklimaat.

Het is niet voor het eerst dat de Raad van State zich over deze kwestie buigt. Op 4 mei heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in deze zaak en de bezwaren ongegrond verklaard. In die uitspraak is ook vermeld dat ze zich nog moet uitspreken over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 6 april. In dat besluit heeft het gemeentebestuur voorschriften op grond van de Wet Bibob verbonden aan de vergunning. Bibob staat voor ‘bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Toen was deze zaak al op zitting geweest en het zogenoemde feitenonderzoek gesloten.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de uitspraak van mei bepaald dat het onderzoek wordt heropend om alleen nog een nadere uitspraak te doen over het besluit van mei. Zij behandelt dit vrijdagochtend.

Nieuws

menu