De gemeenteraad van Hoogeveen wil grenzen stellen aan de jeugdzorg om weer grip en regie te krijgen op de uitgaven en kwaliteit.

Raad Hoogeveen wil grenzen aan jeugdzorg

De gemeenteraad van Hoogeveen wil grenzen stellen aan de jeugdzorg om weer grip en regie te krijgen op de uitgaven en kwaliteit. Foto: DvhN

Bekostig alleen de werkelijke jeugdzorg, kijk kritisch naar álle uitgaven en begrens op termijn het grote aantal aanbieders. Dat is de boodschap van de voltallige gemeenteraad aan het Hoogeveense college.

De lokale politiek zoekt naar mogelijkheden om het jeugdzorgbeleid effectiever te maken en te besparen op de kosten. Maar dan moet de gemeente eerst grip krijgen op de jeugdzorg. ,,Die regie hebben we nu niet’’, constateert raadslid Peter Koekoek (CDA).

Hoogeveen wil dit jaar 1 miljoen euro bezuinigen op de jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), oplopend naar 6 miljoen in 2024.

Professionals

Uit twee bijeenkomsten met professionals in de jeugdzorg werd eerder duidelijk dat er behoefte is aan minder bureaucratie, meer (kleinschalige) opvangmogelijkheden, minder aanbieders en kortere wachtlijsten.

In een motie met twaalf ‘actiepunten, die donderdagavond aan de orde kwam, wordt het college opgeroepen grenzen te stellen aan de uitgaven en het enorme aanbod van jeugdzorg.

Hoogeveen telt tussen de 120 en 140 aanbieders van jeugdzorg. De raad wil dat daar uiteindelijk de bezem door gaat, maar de gemeente is wel gebonden aan contracten. Het voortijdig verbreken daarvan kost de gemeente vermoedelijk extra geld.

‘Juridisch onderbouwen’

Daarom wordt gezocht naar de ‘koninklijke weg’ om het aantal aanbieders in te dammen. ,,De te nemen stappen moeten we goed juridisch onderbouwen’’, stelt Koekoek.

De raad wil ook dat zorgaanbieders die ‘meer dan algemeen geaccepteerde winst maken’ onderzocht worden om te beoordelen of sprake is van fraude en/of te hoge prijzen in verhouding tot de geboden hulp.

In een eerdere versie stond een winstpercentage genoemd van meer dan 3 procent, maar die passage is geschrapt na kritiek van jeugdzorgpartijen. Kleine aanbieders dreigen dan in de problemen te komen of vallen buiten de boot, is de verklaring.

Controle op resultaten en kwaliteit

De raad wil toe naar een selectie van aanbieders die samen een compleet aanbod hebben voor hulpvragen binnen de jeugdzorg. Nieuwe aanbieders zijn alleen welkom als ze iets toevoegen aan het bestaande aanbod. ,,Door het grote aantal aanbieders ontbreekt een goede controle op resultaten en kwaliteit’’, stelt raadslid Koekoek.

De raad wil verder dat het aantal verschillende hulpverleners binnen gezinnen wordt teruggebracht. ,,Maak nu echt werk van één gezin, één plan, één aanspreekpunt en neem daarin als gemeente de regie’’, staat in de motie.

Ook vindt de raad dat gebruik moet worden gemaakt van de mogelijkheid om draagkrachtige ouders mee te laten betalen aan jeugdzorg. Wethouder Werner ten Kate wil de motie uitvoeren, maar waarschuwde wel dat de praktijk soms weerbarstig kan zijn.

Complex

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een complexe sector, waarin veel geld omgaat. Voor Hoogeveen ging het in 2019 om zo’n 17,5 miljoen euro, bestemd voor de hulp en zorg aan 1784 kinderen en jongeren met bijvoorbeeld (gedrag)stoornissen, opvoedkundige en/of psychische problemen.