RSG Wolfsbos opent met docenten nieuw schooljaar

Opening voor de docenten van het RSG Wolfsbos. Foto: RSG Wolfsbos

Enthousiaste reacties maandagochtend tijdens de start van het nieuwe schooljaar van RSG Wolfsbos. Ondanks de 1,5 meter afstand en de mondkapjes voelt het goed om weer collega’s te zien en te spreken. Naast medewerkers waren ook de leden van de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraden aanwezig.

In groepjes werd gebrainstormd over ambities uit het nieuwe ambitieplan van de school. “We praten mét mensen en niet over mensen”, geeft Dries Koster, directeur-bestuurder van RSG Wolfsbos tijdens de jaaropening aan. Zo is ook het ambitieplan tot stand gekomen, mét elkaar.

Ambitieplan

Het ambitieplan beschrijft op hoofdlijnen de agenda voor de toekomst en is een uitwerking van de gebundelde ideeën van velen die met Wolfsbos een relatie hebben. “We zijn trots op onze school, een school met ambities. De brainstorm tijdens de jaaropening is het begin. We gaan nu aan de slag om concrete en zichtbare stappen zetten met betrekking tot de ontwikkeling van onze school en het optimaliseren van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten”, aldus Koster.

Nieuws

menu