RSG Wolfsbos focust op leesplezier

RSG Wolfsbos gaat promoten: lezen is leuk.

RSG Wolfsbos gaat promoten: lezen is leuk. Foto: RSG Wolfsbos

Om de leesvaardigheid onder leerlingen te vergroten, houdt RSG Wolfsbos in samenwerking met de bibliotheek Hoogeveen en Het Leesbureau een op maat gemaakte training voor docenten en schoolleiding. Middels de training ‘Leesbevordering in het vmbo, dat werkt!’ wil de school een leesklimaat creëren waardoor alle leerlingen op de eerste plaats leesplezier ervaren, zodat van daaruit gewerkt kan worden aan leesmotivatie en het vergroten van de leesvaardigheid.

Veel leerlingen in Nederland hebben een (te) lage leesvaardigheid. Daarom is het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Welzijn (OCW) een leesoffensief is gestart. Van scholen wordt verwacht dat zij eigen initiatief tonen om leesplezier en leesmotivatie onder leerlingen te stimuleren om op die manier de leesvaardigheid te vergroten.

Wall of Books

José Kamphuis, taal/dyslexiespecialist bij RSG Wolfsbos licht toe: „Binnen onze school wordt al heel veel gedaan op het gebied van leesbevordering. Een mooi voorbeeld is dat er de afgelopen jaren, vooral dankzij de ouderraad en teamleiders, een uitgebreide collectie leesboeken is opgebouwd. Onze focus ligt op het vergroten van het leesplezier, de leesmotivatie en de leesvaardigheid van de leerling.”

Om dit binnen de school extra aandacht te geven, is er in nauwe samenwerking met de bibliotheek Hoogeveen en Het Leesbureau voor docenten én leidinggevenden de training ‘ Leesbevordering in het vmbo, dat werkt! ’ georganiseerd. Voorafgaand aan de training worden de deelnemers met hun favoriete boek op de foto gezet. Van al die foto’s samen wordt een ‘ Wall of Books ’ gemaakt. „Wanneer leerlingen dan na de zomervakantie weer op school komen, zijn ze vast nieuwsgierig waarom die ene docent nou juist met dát boek op de foto staat. Een gelegenheid bij uitstek om met hen in gesprek te gaan over lezen”, vertelt José Kamphuis enthousiast.

Provinciale aanpak leesoffensief

Ook de bibliotheken van Drenthe pakken gezamenlijk het leesoffensief op. Zij laten zien wat er op het gebied van lezen gebeurt in de provincie. Om hier op een aansprekende manier bekendheid aan te geven, wordt er een korte film gemaakt met mensen die lezen een warm hart toe dragen. Ook José Kamphuis en een leesgrage leerling van RSG Wolfsbos zullen meewerken aan de film.