PvdA en ChristenUnie willen meer vrijstelling giften minima Hoogeveen

Wordt de vrijstelling op giften in Hoogeveen vergroot? ANP

De PvdA en de ChristenUnie in Hoogeveen vinden dat mensen in de bijstand niet direct gekort moeten worden op hun uitkering als zij giften ontvangen. Hoogeveen minima mogen nu giften ter waarde van 750 euro krijgen zonder gevolgen. De twee politieke partijen dienen in de raadsvergadering van 23 december samen een motie in waarin een vrijstelling van 1.200 euro per jaar wordt bepleit.

„We lopen hiermee vooruit op landelijke regelgeving, maar waarom zouden we daarop wachten”, zo vraagt PvdA-fractievoorzitter Lisa Charlotte Schonewille zich af. „Met ons voorstel maken we het leven van mensen in de bijstand een klein beetje draaglijker. Daar kan toch niemand tegen zijn? We hopen dan ook op raadsbrede ondersteuning voor onze motie.”

Geld en boodschappen tellen mee

„Op dit moment worden giften gezien als toename van het vermogen van een iemand die een bijstandsuitkering ontvangt”, legt ChristenUnie-fractievoorzitter Hetty Pullen uit. Niet alleen geld, maar bijvoorbeeld ook van een familielid ontvangen boodschappen worden als gift gezien. Daarnaast is in Hoogeveen wel ruimte voor giften vanuit charitatieve instellingen als kerken bijvoorbeeld.

Terugwerkende kracht

Al in februari van dit jaar nam de Tweede Kamer een motie aan die de regering oproept tot een landelijke vrijstelling van giften van 1.200 per jaar voor mensen met een bijstandsuitkering. Het is onduidelijk wanneer de regering dit omzet in een wet. „We willen daar dan ook niet langer op wachten”, vertelt Schonewille. „We willen dat de gemeente Hoogeveen, net als bijvoorbeeld Amsterdam, Nijmegen, Goirle, Zoetermeer, Venray en Rijswijk, de vrijstelling nu al invoert. We stellen voor dit in te voeren met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.”

„De raad vergadert op 23 december. Hoe mooi zou het zijn als we zo vlak voor kerst mensen in de bijstand met deze boodschap kunnen verblijden”, stellen de fractievoorzitters van PvdA en ChristenUnie.

Nieuws

menu