Provincie stelt subsidie beschikbaar voor rotondes op- en afrit A28 bij Fluitenberg

Na tien maanden hard werken is de rotonde op de Middenveldweg in Hoogeveen eindelijk klaar. Het verkeer vanaf Hoogeveen, via de Toldijk, kan nu veel sneller de A28 op. De nieuwe rotondes laten het verkeer voortaan vlotter doorstromen. De kruising met de Toldijk kreeg nieuwe verkeerslichten, bij De Stroom is een ‘turbo-rotonde’ aangelegd en het verkeer van en naar de snelweg verloopt voortaan vlotjes via een ‘kluifrotonde’. Het vastlopen van het verkeer, met name tijdens de spits, moet hiermee tot het verleden behoren. Toch zijn er verschillende klachten binnen gekomen over de talud richting Fluitenberg. Veel mensen 'schrikken' van de abrupte bocht, zonder vangrail.

Na tien maanden hard werken is de rotonde op de Middenveldweg in Hoogeveen eindelijk klaar. Het verkeer vanaf Hoogeveen, via de Toldijk, kan nu veel sneller de A28 op. De nieuwe rotondes laten het verkeer voortaan vlotter doorstromen. De kruising met de Toldijk kreeg nieuwe verkeerslichten, bij De Stroom is een ‘turbo-rotonde’ aangelegd en het verkeer van en naar de snelweg verloopt voortaan vlotjes via een ‘kluifrotonde’. Het vastlopen van het verkeer, met name tijdens de spits, moet hiermee tot het verleden behoren. Toch zijn er verschillende klachten binnen gekomen over de talud richting Fluitenberg. Veel mensen 'schrikken' van de abrupte bocht, zonder vangrail. Foto: Foto Gerrit Boer

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen aan Provinciale Staten voor om de gemeente Hoogeveen een subsidie te verstrekken van 375.000 euro om twee rotondes te realiseren ter hoogte van de op- en afritten van de A28 bij Fluitenberg (afrit 27).

Dit draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de kern Hoogeveen en het bedrijventerrein. Ook zullen de rotonde de verkeersveiligheid vergroten.