Provincie Drenthe legt geitenhouderijen verder aan banden: Gemeente Hoogeveen besluit tegen advies GGD Drenthe in

Geiten kunnen een risico opleveren voor de volksgezondheid. Foto Shutterstock

Strengere regels zijn nodig voor de geitenhouderijen, vindt de provincie Drenthe. Nieuwe initiatieven en uitbreidingen van deze veebedrijven zijn straks niet meer mogelijk. De risico’s voor de volksgezondheid zijn te groot, stelt het provinciebestuur op basis van de bevindingen van het RIVM.

Er blijkt vanuit het Drents Parlement veel steun voor strengere regels voor geitenhouderijen. Bestaande bedrijven met geiten kunnen gewoon voortbestaan, maar mogen niet uitbreiden. Bedrijven die nu ander vee houden zoals koeien of schapen mogen geen geiten houden. De regels voor geitenhouderijen kwamen aan de orde bij de Omgevingsvisie. Hierin staan regels voor de ruimtelijke ordening in de provincie. Het is aan de gemeenten om in het bestemmingsplan regels op te stellen over geitenhouderijen. De provincie denkt dat dit te lang gaat duren waardoor de bepalingen in de Omgevingsvisie worden aangescherpt.

VNG-afstanden

Volgens GGD Drenthe moet er met een terughoudende houding worden gekeken naar het bouwen van woningen in de buurt van geitenhouderijen. Binnen een straal van 250 meter van een geitenhouderij wordt het bouwen van een woning afgeraden. Er kunnen gezondheidsproblemen ontstaan door de geur, fijn stof, endotoxinen en het geluid dit vrij komen rondom zo’n veebedrijf.

De gemeente Hoogeveen week vorige week tevens af van het advies van de GGD bij dergelijke situaties rondom Hoogeveen. Zij beoordeelt in deze situatie de aanwezigheid van een geitenhouderij zoals elke andere intensieve veehouderij en kijkt daarbij naar de VNG-afstanden. ‘Wij volgen altijd deze richtlijnen. GGD Drenthe adviseert echter om twee kilometer afstand te houden tussen geitenhouderijen en gevoelige bestemmingen. Zolang het Rijk of de Provincie geen beperkende of aanvullende regelgeving vaststelt, kiezen we ervoor geitenhouderijen te beoordelen als elke andere intensieve veehouderij’, schreef de gemeente. Of dit besluit nog wordt teruggedraaid na het nieuwe besluit vanuit de provincie is niet bekend.

Beperking woningbouw

In de gemeente Hoogeveen zijn twee geitenhouderijen met een milieuvergunning te vinden. Beide liggen in een straal van twee kilometer rond de dorpen Elim, Noordscheschut en Tiendeveen. ‘Als de gemeente het advies van de GGD op zou volgen, dan kunnen er geen nieuwe woningen worden toegevoegd. Dit is dan ook een beperking voor de grote woningbouwopgave waar de gemeente nu voor staat.’

Nieuws

menu