Provincie Drenthe komt eerste plannen voor woongemeenschap Wonen-Plus bij Nijstad-Oost toelichten

Impressie van (erf)woningen in de nog te bouwen waterstofwijk van Hoogeveen. Foto: Atelier Dutch

De Provincie Drenthe komt komende donderdag van 10.00 tot 12.00 uur de eerste plannen, die nu op tafel liggen voor een woongemeenschap voor 50-plussers, toelichten in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Hoogeveen.

Initiatiefgroep Wonen-Plus Hoogeveen (IWH) is sinds 2019 actief op zoek naar kansen en mogelijkheden voor woongemeenschappen voor senioren (50-plussers) in de gemeente Hoogeveen. In deze gemeenschappen worden zelfstandige- en levensloopbestendige woningen met elkaar gecombineerd. In september vorig jaar werden de eerste plannen gepresenteerd aan belangstellenden. Deze plannen hebben door de pandemie langer op de plank gelegen dan de initiatiefgroep aanvankelijk wilde.

Donderdag komen twee procesbegeleiders van de provincie een toelichting geven op het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO betekent dat de groep, die uiteindelijk ook bij Nijstad-Oost gaat wonen, volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen heeft.

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor vragen en hoopt de initiatiefgroep een inventarisatie te kunnen maken van eventuele belangstellenden. Aanmelden kan via hoogeveenwonenplus@gmail.com .

Nieuws

menu