Protestantse Gemeente beraadt zich op de komende tien jaren

De Oosterkerk wordt ingrijpend verbouwd. Foto: Willem Braam

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen heeft dinsdagavond 1 november toelichting gegeven op de vooruitzichten voor de eerste tien jaren. Dat betreft de afname van het aantal leden en de afname van de te verwachten inkomsten.

Dit heeft mogelijk gevolgen voor het beheer van de gebouwen, de omvang van de personeelsbenoemingen en de inrichting van wijkgemeenten. Het is voor de Protestantse Gemeente Hoogeveen van belang om dit jaar te bedenken en vast te stellen welke omvang noodzakelijk is voor het werk voor de erediensten, de toerusting, het pastoraat en het missionair-diaconaal getuigenis. Het is ook noodzakelijk dat de PGH zich bezint op het aantal wijkgemeenten. Dat zijn er nu vijf.

Op dit moment is er nog geen concreet plan welke keuzes gemaakt gaan worden. De vraag ligt bij alle betrokkenen om te bedenken wat er nodig is om als kerkelijke gemeente verder te kunnen. Als helder is wat tot de noodzakelijkheden behoort is het ook mogelijk om vast te stellen wat gemist kan worden. De gesprekken hierover zullen in het komend half jaar plaatsvinden en uitmonden in aanbevelingen. De Algemene Kerkenraad hoopt in april 2023 een besluit voor te leggen aan de gemeenteleden ter toetsing. Een definitief besluit over de te nemen maatregelen wordt in juni 2023 verwacht.

Nieuws

menu