Project Slapend blij worden wil 78 kinderen in Hoogeveen voorzien van een bed: 'Een van de geheimen van stille armoede is dat kinderen vaak geen (eigen) bed hebben'

Stichting Solidair Groningen & Drenthe heeft in Hoogeveen, in samenwerking met SWW, DorpscoöperatieHollandscheveldVerbindt en Stichting ONE, de afgelopen maanden gewerkt aan de ontwikkeling van Slapend blij worden. In dit project wordt aandacht gevraagd voor (de gevolgen) van stille armoede. Concreet is het streven voor de komende jaren om 78 kinderen in de gemeente Hoogeveen te voorzien van een nieuw, compleet bed. De totale kosten van het project bedragen ruim 70.000 euro.

Een eigen bed is belangrijk voor een kind.

Een eigen bed is belangrijk voor een kind. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

,,Armoede is meer dan het moeten leven van weinig geld. De gevolgen van armoede op iemands leven kunnen groot zijn”, weet Merian Rozema, maatschappelijk activeringswerker en projectleider van Solidair Groningen & Drenthe. ,,Armoede ontneemt mensen wat eerst vanzelfsprekend was of wat voor anderen vaak vanzelfsprekend lijkt. Door schaamte wordt over dit alles vaak niet gesproken en zo bestaan er in veel gezinnen geheimen die voor de buitenwereld, ook voor hulpverleners, verborgen blijven. Een van die geheimen is dat kinderen vaak geen (eigen) bed hebben.” Terwijl volgens haar een goed, eigen bed essentieel is voor een goede nachtrust. ,,Een goede nachtrust draagt bij aan de algehele gezondheid van kinderen waardoor (school)prestaties verbeteren. Schaamte vanwege het ontbreken van een bed valt weg waardoor kinderen vriendjes mee naar huis nemen, dit draagt bij aan de sociale contacten in gezinnen.”

Eerste plaats in het noorden

Hoogeveen is de eerste plaats in het noorden waar de stichting Slapend blij worden uitvoert. Rozema: ,,Op basis van netwerkgesprekken hebben wij onderzocht of de problematiek van stille armoede wordt herkend in Hoogeveen. We hebben daarbij ook gekeken naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die wijzen uit dat in 2018 in de gemeente Hoogeveen 1700 huishoudens moesten rondkomen van een laag inkomen (7,3 procent). In Hoogeveen ligt dit aandeel iets lager dan in Nederland (7,9 procent), maar iets hoger dan in de provincie Drenthe (7,1 procent). In de gemeente Hoogeveen leven ongeveer 900 kinderen in een gezin met een inkomen onder de lage inkomensgrens. Dit is 7,7 procent van alle kinderen in de gemeente.”

Succesvolle ervaringen in Tilburg

Het idee voor Slapend blij worden is ontstaan door ervaringen in Tilburg. Daar is collega-organisatie De Vonk in samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties en met behulp van de plaatselijke serviceclub in 2019 de beddenactie ‘Ieder kind een bed’ gestart. Bij deze actie stond aandacht voor stille armoede in gezinnen centraal. ,,Wij hebben onderzocht of deze situatie ook aan de orde is in de gemeente Hoogeveen door over het bestaan van dit geheim in gesprek te gaan met SWW, Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt en Stichting ONE. Het succes in Tilburg en de herkenning van de problematiek bij de lokale organisaties in Hoogeveen zijn aanleiding voor ons om dit project in het noorden van Nederland mogelijk te maken.” Als blijkt dat het project definitief doorgang kan vinden, dan worden volgens Rozema alle bij de doelgroep betrokken partijen benaderd om mee te werken aan het bekendmaken van het project.

Heel specifiek is het streven in Hoogeveen om 78 kinderen te voorzien van een nieuw, compleet bed. ,,Dit is een geschat aantal op basis van vergelijkingen met de cijfers in Tilburg. Het blijft lastig een goede inschatting te maken”, geeft Rozema toe. In eerste instantie wordt ingezet op nieuwe bedden, zodat kinderen er lang mee voort kunnen.

Lionsclub Hoogeveen draagt project warm hart toe

Om daadwerkelijk te kunnen starten is financiering nodig. In het bedrag van 70.000 euro zijn onder meer ook trainingskosten van hulpverleners en vrijwilligers en projectcoördinatie opgenomen. De projectleider geeft aan dat er fondsen zijn aangeschreven. Ook sponsors zijn welkom. Onder meer het Nationaal fonds Kinderhulp en de Lionsclub Hoogeveen hebben al laten weten het project een warm hart toe te dragen en Slapend blij worden te steunen. ,,Als de financiering rond is hopen we in september te kunnen beginnen.”

Gezinnen kunnen zich via hun vertrouwenspersonen van samenwerkende organisaties of rechtstreeks aanmelden voor het project. Op basis van een huisbezoek door hulpverleners van SWW wordt de situaties in de (kinder)slaapkamers beoordeeld en een aanvraag ingediend bij het project.

Uitrollen naar andere gemeenten in Groningen en Drenthe

Bij succes in Hoogeveen heeft Solidair Groningen & Drenthe de intentie om Slapend blij worden uit te rollen naar andere gemeenten in Groningen en Drenthe. Het project in de gemeente Hoogeveen is eenmalig. ,,Maar”, voegt Rozema toe: ,,het is noodzakelijk dat na de looptijd van het project aandacht blijft voor stille armoede en de daarbij horende geheimen. Het is daarom belangrijk dat de gemeente en andere lokale organisaties structureel vragen over de materiële toestand in de slaapkamers opnemen in het intakegesprek wanneer mensen aankloppen voor (financiële) ondersteuning.” Daarnaast is het streven om gezinnen die dat nodig hebben in contact te brengen met professionele hulpverleners om tijdig gerichte hulp, ook op andere gebieden, te kunnen inschakelen en grotere (financiële) problematiek te voorkomen.

Voor wie de actie wil ondersteunen: https://www.geef.nl/nl/actie/slapend-blij-worden-voor-ieder-kind-een-goed-bed-1/donateurs?ref=