Politieke partijen zonder landelijke grote broer krijgen financiële hulp; Gemeentebelangen Hoogeveen is 'zeer verheugd'

Penningmeester André Baas van Gemeentebelangen is blij met het extra geld. Foto: Gemeentebelangen Hoogeveen

Vanaf volgend jaar kunnen lokale politieke partijen ook subsidie krijgen van het Rijk. De Tweede Kamer heeft eerder deze maand een motie aangenomen om financiële ondersteuning van lokale politieke partijen te gaan regelen.

Gemeentebelangen Hoogeveen, de enige Hoogeveense politieke partij die geen lokale afdeling van een landelijke partij is, is in haar sas met deze beslissing.

Met name penningmeester André Baas is zeer verheugd. „Het is een rare situatie dat een lokale partij niet dezelfde faciliteiten heeft als een landelijke partij”, geeft Baas aan. „Wij zijn geen eendagsvlieg gebleken. We bestaan al vanaf 1978 en we zijn na de millenniumwisseling gestaag gegroeid naar de grootste partij in Hoogeveen. Toch hebben wij altijd zelf voor onze centen moeten zorgen om onze uitgaven te bekostigen. Alle landelijke partijen krijgen geld vanuit Den Haag en hebben dus een ruim budget die ze kunnen inzetten in bijvoorbeeld de verkiezingscampagne.”

De partij is trots dat zij toch de grootste partij zijn geworden en gebleven.

Intensieve lobby

Veel lokale partijen hebben samen met VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) intensief gelobbyd om dit voor elkaar te krijgen.

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse zaken heeft wel aangegeven dat ze tijd nodig heeft om dit plan uit te werken. Zij moet nu op zoek naar budget. Het gaat waarschijnlijk om een bedrag van 10 miljoen euro.

De subsidie wordt opgenomen in de Wet op de politieke partijen die begin volgend jaar bij het parlement wordt ingediend.

Nieuws

menu