Bedrijf uit Hoogeveen ziet brood in poep maar de plannen voor een mestvergister op Riegmeer liggen nog stil

Poep, het Hoogeveense bedrijf Stercore ziet er brood in. Stercore, latijns voor mesthoop, wil een tweede fabriek voor biovergisting bouwen op Riegmeer, maar de plannen liggen stil.

De kavels op Riegmeer liggen nu nog braak, maar hoe lang?

De kavels op Riegmeer liggen nu nog braak, maar hoe lang? Foto: NDC Mediagroep

De eerste fabriek zal gebouwd gaan worden in Emmen, zodra alle juridische (stikstof)hordes hiervoor genomen zijn. „In oktober hopen we dat er duidelijkheid is”, zegt mede-eigenaar Hans Jansen uit Hoogeveen. „Totdat de vergunning in Emmen rond is, liggen de plannen voor Riegmeer nog stil. Daarna gaan we starten met onder meer een intentieverklaring en overleg met de gemeenteraad.”

Mestvergasser, geen mestvergister

Al een aantal jaar is Hans Jansen samen met zijn compagnon Richard Kusters bezig met het uitwerken van de plannen voor een mestvergasser. „Een mestvergasser, geen mestvergister”, benadrukt de ondernemer. In een tijd waar overheden op zoek zijn naar alternatieve energie worden dergelijke plannen met open armen ontvangen. Stercore kreeg dan ook in 2017 al subsidie van de provincie om een haalbaarheidsonderzoek te doen. Het Hoogeveense bedrijf heeft bovendien al van een aantal gemeenten in Nederland te horen gekregen dat zij interesse hebben.

Goed passen

Riegmeer is een bedrijventerrein waar Stercore volgens de gemeentelijke visie goed zou passen. Hoogeveen heeft aangegeven op Riegmeer bedrijven met een link naar duurzaamheid te willen concentreren.

Geurloos

Het vergassingsprocedé van Stercore is voor de omgeving geurloos en levert volgens Jansen twee hoogwaardige eindproducten: groen gas en koolstof. Dat laatste product geldt als een bodemverbeteraar die ook geëxporteerd kan worden. Door het procedé wordt de vaste mest, die wordt omgezet, geheel uit de Nederlandse mestmarkt gehaald.

Rendo heeft ook al aangegeven graag in zee te gaan met Stercore. Jansen: „Rendo is zeer geïnteresseerd. Het energiebedrijf wil in de toekomst alleen nog maar duurzaam gas distribueren. Wij kunnen daar een significant deel van invullen.”