Plannen bouw woonerven Hoogeveen bekend. 'Initiatiefgroep zoekt enthousiaste mensen die op het erf willen wonen'

De plannen die er liggen voor Nijstad Oost.

De plannen die er liggen voor Nijstad Oost. Foto: Atelier Dutch

De eerste plannen voor het realiseren van meerdere woningen door de initiatiefgroep Wonen-plus zijn bekend. In een zaal met 50 belangstellenden werden de plannen gepresenteerd.

Vanaf de sluis tot aan Nijstad worden er verschillende woonerven gerealiseerd. „Het is de bedoeling om ongeveer 10 tot 12 huizen op een erf te bouwen”, vertelt Barbara Vellinga, lid van Initiatiefgroep Wonen-Plus. De woonerven hebben allemaal een eigen stuk grond. Eén boerderij volume moet het erf verbinden en daarom heen kunnen woningen worden gerealiseerd. Dit kunnen rug-aan-rug woningen worden of rijtjeshuizen in allemaal dezelfde stijl. „Door de huizen hetzelfde te bouwen krijg je een soort afstemming, één geheel”.

„Er is een gezamenlijke voortuin, geen individuele voortuinen. Op deze manier proberen we mensen tot elkaar te laten komen en waar iedereen een aandeel in levert. Maar zulke plannen moeten worden overlegd en daaruit moet een gezamenlijk idee komen voor de invulling van het erf”, zegt Koert Thalen, bestuurslid van initiatiefgroep Wonen-plus.

Natuurlijke invulling

De woonerven komen allemaal op een stuk verhoogde grond. Langs het erf komt een natuurlijke afscheiding van ongeveer 1 meter 20 hoog. Thalen: „Het is de bedoeling om een rij van bomen rondom het erf te realiseren. Ongeveer 70 procent van de rand wordt beplant. Het kan dus zijn dat op een kavel een boom staat gepland. Zo worden de erven zo groen mogelijk gemaakt en te laten aansluiten bij de omliggende natuur”. In het plan staat ook dat 60 procent van het erf verhard mag zijn, dit betekent dat trottoirs en asfaltwegen plaats maken voor natuurlijke paden van schelpen, zand of andere materialen.

Naast de natuurlijke afscheiding en bomengrens wordt er ruimte gegeven voor collectieve velden. Deze velden kunnen worden opgevuld door een moestuin, een kas of andere natuurlijke initiatieven. „Deze collectieve velden zullen aan de rand van de erven worden geplaatst. Het is de bedoeling dat alle bewoners daar hun steentje aan bijdragen en op deze manier dichter tot elkaar te groeien als een groep”, zegt Thalen.

Lantaarnpalen zullen plek maken voor lichtobjecten van ongeveer 50 centimeter hoog. „Deze lichtbronnen geven minder licht af dan grote lantaarnpalen. Op deze manier lijkt het alsof je meer in de natuur of in een dorp bent, dan in een grote stad.”

Meerdere projecten

Nijstad-Oost is niet het enige project dat de initiatiefgroep heeft lopen. Op nog twee andere locaties in de gemeente proberen zij het wonen plus uit te voeren. Thalen: „Er wordt druk gebouwd aan appartementen met dezelfde insteek als bij Nijstad. Het gaat natuurlijk om het samen wonen en het helpen van elkaar, in het Drents “Noaberschap”. Dit kan ook in een appartementencomplex. Op dit moment wordt er nagedacht over het voormalige pand van De Witte aan de Griendstveenweg.

Bestemmingsplan november 2021

Kees Boer, projectleider Nijstad-Oost en werknemer van de gemeente vertelt: „Rond 25 november is het bestemmingsplan klaar. Vanaf begin volgend jaar gaan we de grond verkopen. Tegen die tijd zal er nog een informatieavond komen, maar ik roep iedereen op om, als er echt interesse is voor het wonen, een financieel plan klaar te hebben liggen.” Het gebied waar gebouwd wordt is een bijzonder gebied, het wordt kaal opgeleverd en de daadwerkelijke bewoners moeten hier samen een plan voor gaan maken. „De mensen die uiteindelijk op het erf komen wonen zijn eindverantwoordelijk voor de invulling van het erf. Het groen wordt door ons, de gemeente, aangeplant maar daarvoor moet wel een plan op tafel liggen”.

Waterstofwijk of alternatief

„Het huidige plan is om alle huizen die gebouwd gaan worden, op de verschillende erven, aan te sluiten op waterstof. Dit kunnen wij realiseren door op het distributienet van Rendo en de Gasunie mee te liften. De waterstofketel die in huis wordt geplaatst lijkt op een normale CV-ketel, dus hij kan gewoon op een eventuele zolder worden gemonteerd”, zegt Boer. Het aansluiten van de huishoudens op waterstof is onderdeel van een groter plan om in heel Nederland nieuwbouwhuizen aan te sluiten op een duurzame stof. Op deze manier hoopt Nederland wat te kunnen doen tegen milieuvervuiling. Als deze proef goed gaat bij Nijstad-Oost wordt er gekeken om de Erflanden ook over te zetten op waterstof.

Waterstof wordt door grote tankauto’s aangevoerd. Boer: „Er zal een plek komen waar een tank zo groot als een zeecontainer kan worden gestald. Deze wordt dan om de zoveel weken vervangen door een volle tank en de oude wordt weer meegenomen. Mocht het nou zo zijn dat er meer waterstof nodig is dan gedacht, dan kan er gekeken worden om een productielocatie van waterstof te realiseren in de buurt van de woonerven.”

Proeffase

Waterstof staat nog aan het begin en daarom kan het zijn dat het uiteindelijk niet werkt zoals er nu wordt gedacht. „Er is een back-up, mocht het plan met waterstof niet werken. Dan kan er altijd nog gekeken worden om over te gaan op all-electric. Teruggaan naar aardgas kan ook, maar dat willen we liever voorkomen”, zegt Boer.

Extra paar handen gezocht

Om alle gesprekken en plannen met de gemeente en verschillende partijen in goede banen te leiden, zoekt de initiatiefgroep nog enthousiaste nieuwe leden. Iemand die graag een steentje wil bijdragen. Thalen: „Het hoeft niet iemand te zijn die zelf daar gaat wonen. Iemand die wil meedenken en het plan bekendheid wil geven en samen met ons het plan verder kan laten groeien. Interesse voor de initiatiefgroep doorgeven kan via: hoogeveenwonenplus@gmail.com.”