Plan voor bouw stadsvilla's en appartementen aan weerszijden Nicolaas Beetsstraat in Hoogeveen aangepast. Opnieuw een inspraakavond in het raadhuis

Het raadhuis van Hoogeveen.

Het raadhuis van Hoogeveen. Foto: Mediahuis Noord

In het raadhuis in Hoogeveen wordt op woensdag 3 november tussen 18.00 en 19.30 uur een inloopavond gehouden over het nieuwe bouwplan aan de Nicolaas Beetsstraat. Projectontwikkelaar Vadémo nodigt belangstellenden uit om het plan te bekijken en indien gewenst vragen erover te stellen.

Eerder is al eens een inloopavond gehouden, maar omdat het plan is gewijzigd, wordt het nu opnieuw voorgelegd. De projectontwikkelaar heeft een andere architect ingeschakeld voor het ontwerp. Dit aangepaste stedenbouwkundig ontwerp is inmiddels besproken met de gemeente en voorgelegd aan de klankbordgroep Bilderdijklaan.

Het plan is om grondgebonden stadsvilla’s en appartementen te bouwen aan weerszijden van de Nicolaas Beetsstraat.

Het is de bedoeling om na de inloopavond een bestemmingsplanprocedure op te starten. Ook dan is het plan weer in te zien en is inspraak mogelijk.